Τι προβλέπει η εγκύκλιος Μητσοτάκη για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου

47Ειδική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικά με την «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και για τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014, που ορίζει, ότι «η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας (6) μηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει».

Και ότι «μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εν νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του προαναφερόμενου Νόμου, δηλαδή την 31η Οκτωβρίου 2014, δεν ισχύει η αποκλειστική προθεσμία των έξι μηνών και οι Υπηρεσίες μπορούν να προβούν στην ολοκλήρωση διορισμού του προσωπικού αυτού.

Επισημαίνεται, επιπρόσθετα, ότι οι εκάστοτε θεσπιζόμενες διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού Νόμου στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, εκτός εάν ορίζεται ρητά, ότι έχουν αναδρομική ισχύ, γεγονός που δεν συντρέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο εν λόγω περιορισμός αφορά μόνο στις εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,που θα εκδοθούν μετά την 31-10-2014.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *