Τι γίνετε με τα 225.000 ευρώ έλλειμμα στον πρώην Δήμο Παραποτάμου;

Γιατί δεν έχει τιμωρηθεί ακόμα κανένας κ. Δήμαρχε;

Δύο ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει, από τον Ιούνιο του 2011, οπότε και παραδόθηκε από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, η Έκθεση Επισκόπησης των Εισπράξεων – Πληρωμών των Δημοτικών Ενοτήτων Παραποτάμου, Πέρδικας, Μαργαριτίου και…..
Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας χρήσεως 2010.

Σύμφωνα με την έκθεση που την υπογράφει ο Ορκωτός Λογιστής Νίκος Καλλές, στις τρεις ενότητες παρατηρήθηκαν παράνομες παρατυπίες, από τις οποίες προέκυψαν Αδιευκρίνιστες Διαφορές, για τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας ομόφωνα αποφάσισε αφ’ ενός να διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση και αφ’ ετέρου ο φάκελος να κατατεθεί στην Εισαγγελική Αρχή.

Σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίστηκε στον πρώην Δήμο Παραποτάμου όπου οι αδιευκρίνιστες διαφορές (έλλειμμα) μόνο σε έναν χρόνο, ανέρχονται στο ποσό των 225.174,33€

Από τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών οι αδιευκρίνιστες διαφορές προέκυψαν κυρίως από:
Α. Αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν καταχωρήθηκαν στο τηρούμενο Βιβλίο Ταμείου, δεν αιτιολογήθηκε ο σκοπός τους, δεν γνωστοποιήθηκε ο δικαιούχος και δεν επιδείχθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά.(196.955,97 €)
Β. Ασφαλιστικές εισφορές και παρακρατούμενοι φόροι, των οποίων από τα στοιχεία που μας τέθηκαν υπόψη των ορκωτών λογιστών δεν αποδεικνύονταν η καταβολή τους (22.578,53 €)
Γ. Κρατήσεις Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για τις οποίες είτε δεν εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, είτε καταχωρήθηκαν δυο φορές στο ταμείο (5.639,83 €)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 225.174,33 €

Όπως σημείωνε η έκθεση, δικαίωμα αναλήψεως από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώην Δήμου Παραποτάμου είχαν ο τότε Δήμαρχος Ιωάννης Τζάνης και ο υπάλληλος του Δήμου Κήττας Αθανάσιος

Ο τότε έλεγχος αφορούσε μόνο την επισκόπηση των εισπράξεων – πληρωμών περιόδου 01/01-2010 έως 31/12/2010 και δεν επεκτάθηκε στις Οικονομικές Καταστάσεις των προαναφερόμενων Δημοτικών Ενοτήτων που συνενώθηκαν με το Δήμο Ηγουμενίτσας ως σύνολο.

Επίσης, όπως σημείωναν οι ορκωτοί λογιστές:
“οι διαδικασίες που εκτελέσαμε δεν συνιστούν έλεγχο ή επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε γνώμη με βάση τα πρότυπα αυτά. Αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων των προαναφερόμενων Δημοτικών Ενοτήτων, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης, ενδεχομένως άλλα θέματα θα είχαν εντοπιστεί και αναφερθεί στην έκθεση μας”

Η Οικονομική Επιτροπή και το Δ.Σ. του Δήμου Ηγουμενίτσας, ομόφωνα είχε αποφασίσει αφ’ ενός να διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση και αφ’ ετέρου ο φάκελος να κατατεθεί στην Εισαγγελική Αρχή.

Από τότε πέρασαν 27 ολόκληροι μήνες.
Ρωτάμε τόσο τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, όσο και την Εισαγγελική αρχή, να μας ενημερώσουν για την εξέλιξη της ΕΔΕ αλλά και για τις εξελίξεις στο ποινικό κομμάτι της υπόθεσης;
Επίσης ρωτάμε τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας γιατί ο έλεγχος δεν έγινε σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης, οπότε ενδεχομένως και άλλα θέματα θα είχαν εντοπιστεί;
Τέλος ρωτάμε τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Κάτσινο, γιατί αφού υπήρχαν απτές αποδείξεις κακοδιαχείρισης και παρατυπιών, δεν επεκτάθηκε ο έλεγχος και πριν από το 2010;

Οι δημότες της Ηγουμενίτσας κ. Δήμαρχε απαιτεί απαντήσεις που οφείλετε να δώσετε.
Εκτός και εάν δεν σας ενδιαφέρει το καλό του Δήμου και το τί θέλει ο κόσμος, που οι πλειοψηφία σας εξέλεξε Δήμαρχο αυτής της πόλης.

http://892fm.blogspot.gr/

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *