Ραχήλ Μακρή: Θυσίασαν την 56χρονη και η Νέα Δημοκρατία χρωστάει στην ΔΕΗ

Κόλαφος για την Νέα Δημοκρατία είναι η ερώτηση που κατέθεσε η Ραχήλ Μακρή για τα χρέη της Συγγρού στην ΔΕΗ κι όλα αυτά με αφορμή τον θάνατο της 56χρονης παραπληγικής στα Χανιά όταν η ΔΕΗ της έκοψε το
ρεύμα γιατί χρωστούσε κοντά στα 300 ευρώ.

Η Ραχήλ Μακρή ερωτά:

«1.Αληθεύει ότι έχουν γίνει δύο ρυθμίσεις των οφειλών (μία 24 δόσεων για το ποσό των 275.772 € και μία 40 δόσεων για ποσό 365.412 €) της Νέας Δημοκρατίας προς την ΔΕΗ; Αν ναι, βάσει ποιων διατάξεων ή αποφάσεων;

2 Αληθεύει πως έχουν εκδοθεί τέσσερις εντολές απενεργοποίησης του μετρητή ρεύματος του κτιρίου που στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας; Αν ναι έχουν εκτελεστεί και αν όχι για ποιον λόγο;»

Και όπως σημειώνει η Ραχήλ Μακρή η Νέα Δημοκρατία χρωστά  την ώρα μάλιστα που λαμβάνει επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο.

Διαβάστε όλη την ερώτηση που κατέθεσε:

Ακολουθεί η με αριθμ πρωτ. 1435/179/25-7-14 Ερώτηση και ΑΚΕ της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Βουλευτού Ν. Κοζάνης Ραχήλ Μακρή

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ

Προς τους κυρίους Υπουργούς:

• Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
• Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
• Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

ΘΕΜΑ: «Την ώρα που το Κυβερνών κόμμα δεν πληρώνει τη ΔΕΗ και τηλεοπτικά κανάλια εθνικών εργολάβων φέρονται να κλέβουν ρεύμα, πολίτης χάνει τη ζωή του από διακοπή ρευματοδότησης»

Στις 22-11-2013 κατάθεσα την με αρ. πρωτ. 4161/493 22-11-13 Ερώτηση – Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με θέμα «Μέλος του κινήματος «δεν πληρώνω» η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ;» ύστερα από καταγγελίες, που δημοσιοποιήθηκαν στο περιοδικό HOT DOC (τεύχος 40Β, 21-11-13) στο άρθρο με τίτλο «ΝΔ: Να πληρώνουν τα κορόιδα χαράτσι και ΔΕΗ, όχι εμείς» και ζήτησα διευκρινήσεις αναφορικά με τις οφειλές της ΝΔ στη ΔΕΗ. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα ανέφερε ότι: «το κυβερνών κόμμα το οποίο φροντίζει για τη σωτηρία της χώρας καταστρέφοντας τον μέσο Έλληνα πολίτη, οφείλει στη ΔΕΗ το ποσό των 566.516 ευρώ. Η συγκεκριμένη οφειλή η οποία περιλαμβάνει τις τέσσερις από τις πέντε του έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α), αφορά το κτίριο της Συγγρού 340 όπου στεγάζονται τα γραφεία του κόμματος. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο άρθρο αποδεικνυόταν πιθανή προνομιακή μεταχείριση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς αναφερόταν ότι είχαν γίνει δύο ρυθμίσεις (μία 24 δόσεων για το ποσό των 275.772 ευρώ και μία 40 δόσεων για ποσό 365.412 ευρώ) για την εξόφληση των οφειλομένων, οι οποίες και ποτέ δεν τηρήθηκαν».

Με το με αρ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.6/230/οικ.23376 έγγραφο του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διαβιβάζοντας το με αριθμ. πρωτ. ΓΡΔ/3776/4-12-13 έγγραφο της ΔΕΗ, αρνήθηκε να καταθέσει στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα με την αιτιολογία ότι η «ΔΕΗ αποφεύγει να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των πελατών της για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων».

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «Τα Νομικά Πρόσωπα δεν έχουν προσωπικά δεδομένα», και καθώς η ΝΔ αποτελεί νομικό και όχι φυσικό πρόσωπο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση ο ανωτέρω ισχυρισμός της ΔΕΗ. Επιπλέον σύμφωνα με το Άρθρο 133 του Κανονισμού της Βουλής «Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό».

Κατόπιν των ανωτέρω στις 23-3-2014 επανήλθα με την με αριθμ πρωτ 7221/870 23-3-14 Ερώτηση-Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με θέμα: «Για ποιο λόγο το Υπουργείο και η ΔΕΗ καλύπτουν τις οφειλές της ΝΔ επικαλούμενοι ανύπαρκτα προσωπικά δεδομένα;» στην οποία είχα θέσει τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Για ποιο λόγο δεν προβήκατε στην διευκόλυνση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, όπως οφείλατε;
2. Ποιο είναι το ύψος των οφειλών της Νέας Δημοκρατίας προς την ΔΕΗ και ποια περίοδο αφορούν;
3. Αληθεύει ότι έχουν γίνει δύο ρυθμίσεις των οφειλών (μία 24 δόσεων για το ποσό των 275.772 € και μία 40 δόσεων για ποσό 365.412 €) της Νέας Δημοκρατίας προς την ΔΕΗ; Αν ναι, βάσει ποιων διατάξεων ή αποφάσεων;
4. Αληθεύει πως έχουν εκδοθεί τέσσερις εντολές απενεργοποίησης του μετρητή ρεύματος του κτιρίου που στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας; Αν ναι έχουν εκτελεστεί και αν όχι για ποιον λόγο;

Επίσης, ζητείται η κατάθεση στην Εθνική αντιπροσωπεία όλων των εγγράφων που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις σας στα ανωτέρω ερωτήματα. Παράλληλα και δυνάμει του άρθρου 133 του ΚτΒ, παρακαλείσθε όπως καταθέσετε τα πλήρη στοιχεία, έγγραφα, αλληλογραφία, αποφάσεις κ.λπ. βάσει των οποίων ρυθμίστηκαν τα χρέη της ΝΔ προς τη ΔΕΗ Α.Ε.».

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απάντησε με το υπ. αρ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.6/38/ΟΙΚ.7024 έγγραφο του, διαβιβάζοντας το με αριθμ. πρωτ. ΓΡΔ/1213/16.04.2014 έγγραφο της ΔΕΗ. Σε αυτό σημειώνονται τα ακόλουθα:

«Συμπληρωματικά θέτουμε υπόψη σας ότι ο πελάτης Νέα Δημοκρατία με μια παροχή στη Μέση Τάση, κατέβαλε € 100.000 εντός μηνάς Δεκεμβρίου 2013 και αιτήθηκε νέα ρύθμιση της οφειλής του, ύψους € 461.322, σε είκοσι τέσσερις (24) έντοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ταυτόχρονη εξόφληση των λογαριασμών των εφεξής τρεχουσών καταναλώσεων, Η ρύθμιση αυτή εγκρίθηκε αρμοδίως. Ο υπόψη πελάτης μέχρι σήμερα τηρεί τον διακανονισμό και εξοφλεί του τρέχοντες λογαριασμούς του».

Συνάγεται, λοιπόν, με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι το χρέος του κόμματος της ΝΔ δεν θα αγγίζονταν εάν δεν υπήρχε η αρχική ερώτηση μου. Η απάντηση της ΔΕΗ κέρδισε χρόνο για την ΝΔ επικαλούμενη προσωπικά δεδομένα που δεν υπάρχουν και το χρέος του συγκεκριμένου κόμματος άρχισε να τακτοποιείται αρκετούς μήνες μετά με την δεύτερη ερώτηση μου.

Πέρα των ανωτέρω στις 4-7-2014 κατέθεσα την με αρ. πρωτ. 812/81/4-7-14 Ερώτηση – Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, ύστερα από καταγγελία στο πολιτικό μου γραφείο, η οποία συνοδεύονταν από φωτογραφίες και έγγραφα. Πιο συγκεκριμένα από τα στοιχεία αυτά τεκμηριώνεται ότι το MEGA φαίνεται να κλέβει ρεύμα, καθώς διοικητικό έγγραφο του τομέα τεχνικών εργασιών δικτύου, της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ με ημερομηνία 17/12/2012 και θέμα «Έκτακτος έλεγχος στον ΔΠ: 1252127/ΤΥΕΤΥΠΟΣ/MEGA» αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με κατανάλωση 58KW ο μετρητής κατέγραψε 12KW.

Την ίδια στιγμή που η ΔΕΗ και το ΥΠΕΚΑ επικαλούνται αίολες δικαιολογίες για να συγκαλύψουν το γεγονός ότι η ΝΔ δεν ήταν διατεθειμένη να πληρώσει μέχρι την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου από μέρους μου.

Την ίδια στιγμή που το κανάλι που στηρίζει τις κυβερνητικές επιλογές και πολιτικές εξαθλίωσης του Ελληνικού Λαού αποδεικνύεται ότι λαμβάνει ρεύμα με κομμένα καλώδια μετρητή για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Την ίδια στιγμή πολίτες πεθαίνουν για μερικά ευρώ, τα οποία τους στέρησε η Συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου καθώς παρουσιάζεται ανίκανη να τους καταβάλει την σύνταξη που δικαιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα στερώντας τους έτσι τα απαιτούμενα βιοποριστικά μέσα και πόρους αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Συγκεκριμένα σε δημοσίευμα της πολιτικής εφημερίδας Tribune με τίτλο «Καταγγελία – ΣΟΚ για την 56χρονη που πέθανε επειδή η ΔΕΗ της έκοψε το ρεύμα» διαβάζουμε ότι:

«56χρονη παραπληγική γυναίκα έχασε τη ζωή της μία ώρα μετά αφού το συνεργείο της ΔΕΗ της έκοψε το ρεύμα ενώ βρισκόταν υπό μηχανική υποστήριξη, την οποία είχε ανάγκη 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα: εδώ και ένα χρόνο είχε διακοπεί η καταβολή της σύνταξης στην 56χρονης από τον ΟΓΑ λόγω μπερδέματος με τα ασφαλιστικά ταμεία και περίμενε την εκδίκαση της ένστασης που είχε υποβάλει…. Το χρέος της ΔΕΗ ήταν 800 ευρώ με το χαράτσι…. Έκοψε την παροχή στο ρεύμα και από εκεί και μετά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την 56χρονη».

Σε άλλο δημοσίευμα της στις 24-7-14 αναφέρει: « η ΔΕΗ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι δεν είχε δηλωθεί η θανούσα στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, συνεπώς η εταιρία δεν μπορούσε να γνωρίζει για το πρόβλημα της υγείας της». Ο γιος της όμως διαψεύδει κατηγορηματικά την ανακοίνωση της ΔΕΗ τονίζοντας ότι «Η ΔΕΗ ήξερε από το 2007 ότι η μητέρα μου είναι με μηχανική υποστήριξη και δε μπορεί να ζήσει χωρίς ρεύμα. Ήξεραν! Όταν γινόταν διακοπή ρεύματος μας έφερναν γεννήτρια».

Συμπληρώνοντας ανέφερε ότι η ληξιπρόθεσμη οφειλή ήταν 801 ευρώ και το ποσό που έπρεπε να καταβληθεί προκειμένου να μην κοπεί η παροχή ήταν 237 ευρώ, δηλαδή η αξία του ρεύματος μόνο, χωρίς το χαράτσι».

Το γεγονός ότι όχι μόνο η ΔΕΗ ,αλλά και ολόκληρη η τοπική κοινωνία που διαβίωνε η 56χρόνη γνώριζε την κατάσταση της, επιβεβαιώνεται από σχετική επιστολή της.

Ανατρέχοντας στον Μάρτιο του τρέχοντος έτους διαπιστώνουμε ότι στις 14 εκείνου του μηνός, η 56χρονη είχε κάνει δημόσια έκκληση σε τοπική εφημερίδα των Χανίων, αφού ο ΟΓΑ της είχε κόψει την σύνταξη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πληρώσει για τη θεραπεία της.

Η επιστολή της που δημοσιεύεται στον ιστότοπο e-reportaz.gr ανέφερε:

«Το όνομά μου είναι Ευτυχία Ποποδάκη. Είμαι άτομο με τετραπληγία 20 χρόνια και είμαι στο κρεβάτι κι έχω μηχανική υποστήριξη από τον Ιανουάριο του 2003. Τον υπολογιστή τον χειρίζομαι με μια κάμερα υπέρυθρων. Έχω μια αρρώστια που λέγετε Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (A.L.S.). Γεννήθηκα 30 Οκτωβρίου 1958. Όλη τη ζωή μου ασχολούμουν με τη γεωργία, έκτος από 1,5 χρόνο που άνοιξα ένα ανθοπωλείο για να πουλάω τα φυτά που καλλιεργούσα μόνη μου για να μην τα παίρνουν οι έμποροι για κομμάτι ψωμί. Είχα βλέπετε 3 αγόρια να μεγαλώσω. Βρήκα ένα μαγαζάκι 15 τ.μ. και έναν λογιστή. Του έδωσα την ταυτότητά μου και του ανέθεσα να μου βγάλει την άδεια γιατί εγώ ήμουν άσχετη πού έπρεπε να πάω και τι να κάνω. Κάποια στιγμή μου λέει χρειάζομαι 10.000 δραχμές για να βγει η άδεια. Μιλάμε για το Ιούνιο του 1992. Δεν μου είπε ότι ήταν απαραίτητο να γραφτώ στο Ταμείο Εμπόρων. Άνοιξα το ανθοπωλείο, νόμιζα ότι ήμουν εντάξει με τις υποχρεώσεις μου με το κράτος. Έκοβα αποδείξεις, 8% Φ.Π.Α. και 3% υπέρ Ο.Γ.Α. στο παραγωγικό τιμολόγιο και μετά στην ταμειακή μηχανή 8% Φ.Π.Α. Δεν με ενόχλησε κανείς. Τον Νοέμβριο του 1993 άρχισα να χάνω την ισορροπία μου και να πέφτω κάτω αδικαιολόγητα. Τον Δεκέμβριο του 1993 νοσηλευτικά στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Στο ανθοπωλείο ήταν ο μεγάλος μου γιος, τότε 17 χρόνων παιδί και συντηρούσε τα δύο μικρά και έμενα. Τότε μου έφτιαξαν τα χαρτιά οι γιατροί «να τα καταθέσουν στο ταμείο σου» μου είπαν. Η γυναίκα, μην γνωρίζοντας τον τρόπο αδειοδότησης ενός καταστήματος και τον τρόπο με τον οποίο κλείνει, ανέθεσε την εργασία στον λογιστή της που όμως πέθανε μετά από λίγο αφήνοντας, όπως φάνηκε, πολλά θέματα ανοικτά. Όταν γύρισα στα Χανιά (με πατερίτσες) άρχισα να μαζεύω τα υπόλοιπα χαρτιά. Η υγεία μου πήγαινε όλο και χειρότερα. Κατέθεσε τα χαρτιά ο πατέρας μου στον Ο.Γ.Α. και με κάλεσαν να περάσω από επιτροπή τον Απρίλιο του 1994 (τότε ήμουν σε αναπηρική καρέκλα). Η απόφαση, όπως αναμενόταν, 100% αναπηρία – τετραπληγία. Η σύνταξη βγήκε 2 ή 2,5 χρόνια αργότερα. Το παιδί μου τον κάλεσαν φαντάρο, νομίζω πήγε στην Εφορία, έκλεισε την ταμειακή μηχανή και την πούλησε. Το ανθοπωλείο έκλεισε 31 Δεκεμβρίου 1996 και έφυγε φαντάρος ο γιος μου. Τον Ιούλιο 2007 ήρθε ένα χαρτί από το Ταμείο Εμπόρων και μου έλεγε ότι τους χρωστούσα 45.000 €. Έκατσα και έγραψα μία επιστολή, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με άλλον τρόπο (από τον Δεκέμβριο του 2002 έχω τραχειοσωλήνα) και έλεγα περίπου αυτά που σας γράφω τώρα. Φαίνεται δεν την άνοιξαν και τον άλλο μήνα έρχεται άλλη επιστολή. Δεν μου έδιναν απαντήσεις στα ερωτήματα που είχα κάνει. Ήταν αντίγραφο της πρώτης. Ξανατυπώνω τη δικιά μου επιστολή και την ξαναστέλνω, πάλι δεν είχα απάντηση. Αυτό συνεχίστηκε για αρκετό καιρό. Για 2 – 3 χρόνια μου έστελναν το ίδιο χαρτί και το γύριζα πίσω χωρίς να το ανοίξω. Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 μου ήρθε ένα χαρτί από τον Ο.Γ.Α. και λέει ότι μου κόβουν τη σύνταξη και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γιατί έχω μαγαζί που δουλεύει και δεν μου δίνουν ούτε τις δαπάνες του 2012 και 2013 που έχω καταθέσει περίπου 20.000 €! Έχω ανάγκη από γυναίκα που να με φροντίζει. Πώς θα ζήσω; Το ξέρω ότι η ζωή μας εμάς των 1.540 ασθενών με ALS είναι πολυδάπανη για το κράτος. Αλλά ας κάνατε νόμιμη την ευθανασία θα την έκανα τώρα να ξεκουραστώ από τους δημοσίους βασανιστές του ελληνικού λάου και όχι μόνο.
Για κάθε ερώτησή σας το μόνο μέσο επικοινωνίας μαζί μου για όσες μέρες θα ζω είναι το e-mail: eftihia.popodaki@gmail.com».

Παρόλα αυτά η ΔΕΗ συνεχίζει στις ανακοινώσεις της να επιμένει πως το λάθος ήταν της 56χρονης και της οικογένειάς της, καθώς ουδέποτε όπως λέει η εταιρία είχε «δηλωθεί στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών και ιδιαίτερα στην κατηγορία των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης για τους οποίους η επιχείρηση δεν προβαίνει σε διακοπή ηλεκτροδότησης της οικίας τους λόγω οφειλής».

Είναι λοιπόν, τραγικό να πιστέψει κανείς ότι για 800 μόλις ευρώ χάθηκε έτσι βάναυσα η ζωή μιας ανήμπορης γυναίκας, η οποία δημοσίως εκλιπαρούσε για την καταβολή της σύνταξης της, που δεν της αποδίδονταν από την Συγκυβέρνηση. Μια Συγκυβέρνηση όπου το κυβερνών κόμμα, παρόλο που λαμβάνει επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Χρειάστηκε ο επανειλημμένος κοινοβουλευτικός έλεγχος που άσκησα για να τακτοποιήσει τις οφειλές του. Στο μεσοδιάστημα, δε, λαμβάνοντας την κάλυψη της ΔΕΗ και του ΥΠΕΚΑ εξακολουθούσε να έχει ρεύμα κανονικά στα γραφεία του. Η αυστηρότητα των κυρώσεων ασκήθηκε με αναλγησία στην ανήμπορη να αντιδράσει γυναίκα, την ώρα που ο μετρητής του καναλιού που στηρίζει την ανθρωπιστική κρίση της Ελληνικής Κοινωνίας βρίσκεται με κομμένα καλώδια για να μην καταγράφεται η ακριβής κατανάλωση.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Αληθεύουν τα καταγγελλόμενα στα ανωτέρω δημοσιεύματα;
2. Εάν ναι, σε ποιές ενέργειες έχετε προβεί για την διερεύνηση της υπόθεσης;
3. Αληθεύει ότι σας έχει ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για το εν λόγω ζήτημα;
4. Εάν ναι έχετε διαβιβάσει σχετική δικογραφία στον εισαγγελέα και σε ποιές περαιτέρω ενέργειες έχετε προβεί για την διερεύνηση των καταγγελιών κατά της ΔΕΗ για τον θάνατο της 56χρονης;
5. Εάν όχι γιατί και πότε σκοπεύετε να προβείτε σε αυτή την ενέργεια;
6. Ισχύει το γεγονός ότι η ΔΕΗ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι δεν είχε δηλωθεί η θανούσα στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών ενώ ήξερε από το 2007 ότι η 56χρονη ήταν με μηχανική υποστήριξη και δε μπορούσε να ζήσει χωρίς ρεύμα;
7. Εάν ναι, σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια;
8. Αληθεύει το γεγονός ότι όταν γίνονταν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος η ΔΕΗ πήγαινε γεννήτρια στην 56χρονη;
9. Τελικά ποιο ήταν το χρέος της 56χρονης προς τη ΔΕΗ;
10. Υπήρξε ενημέρωση από το συνεργείο της ΔΕΗ στους οικείους ότι θα προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης της 56χρονης;
11. Θα ανακοινωθούν τα αίτια θανάτου από την ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η διακοπή ηλεκτροδότησης ήταν ο πραγματικός λόγος πρόκλησης του μοιραίου γεγονότος και εάν ναι πότε;
12. Για ποιό λόγο δεν είχε καταβληθεί η σύνταξη της 56χρόνης προκειμένου να μπορεί να καλύψει τις βασικές βιοτικές ανάγκες και υποχρεώσεις της;

Επιπρόσθετα ζητείται η κατάθεση στην Εθνική Αντιπροσωπεία οποιαδήποτε εγγράφου τεκμηριώνει τις απαντήσεις σας στις ανωτέρω ερωτήσεις.

Αθήνα, 25/7/2014

Η ερωτώσα Βουλευτής,
Μακρή Ραχήλ

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *