Τελευταία Νέα

Πρωτόκολλο Παραδόσεως της Θεσσαλονίκης

Σε επιστολή του ο Ιωάννης Μεταξάς γράφει

προς την σύζυγό του και αναφέρει την είσοδον στην Θεσσαλονίκη

και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσεως.
Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 1912.
Πόσο θα σου φαίνεται παράξενο να λαμβάνης …
γράμμα μου από την Θεσσαλονίκην. …
Το βράδυ ήλθον εις το στρατηγείον Τούρκοι απεσταλμένοι προτείνοντες την παράδοσιν του στρατού και της πόλεως.
Ο Διάδοχος ανέθεσεν εις τον Δούσμανην και εις εμέ να διαπραγματευθώμεν.
Τους εζητήσαμεν και το Καραμπουρνού.
Δεν εδέχθησαν, και την άλλην ημέραν εκινήσαμεν προς μάχην.
Είχα κάμει την διαταγήν της μάχης, και το απόγευμα της 26ης ήσαν κυκλωμένοι. Προτού όμως αρχίσει το πυρ, έστειλαν πάλιν απεσταλμένους και εδέχθησαν όλους τους όρους μας.
Μετέβημεν νύκτα ο Δούσμανης και εγώ εις Θεσσαλονίκην και διεπραγματεύθημεν με τον Τούρκο αρχιστράτηγον την παράδοσιν του στρατού του, της πόλεως και του Καραμπουρνού, υπεγράψαμεν το πρωτόκολλον.
Συγκινητική στιγμή! Εγυρίσαμεν αμέσως νύκτα.
Την άλλην ημέραν εισήλθαμεν πάλιν εις την Θεσσαλονίκην οι δυό μας και απετελειώσαμεν την παράδοσιν.
Το απόγευμα της 27ης εισηγάγαμεν τον στρατόν.
Το δε πρωί της 28ης εισήλθεν ο Διάδοχος, ημείς μαζύ του, και από οπίσω του η 1η Μεραρχία.
Εχάλασεν ο κόσμος! Ήμουν άυπνος και σχεδόν νήστις επί τρείς ημέρας, με τρομεράν βροχήν , σχεδόν διαρκώς καβάλλα.
Αλλά επήραμεν την Θεσσαλονίκην, το Καραμπουρνού, και 30.000 χιλιάδες στρατού αιχμαλώτους…

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *