Νέα μέτρα από τον ΕΔΟΕΑΠ με μειώσεις σε παροχές

Νέα μέτρα λαμβάνει το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ στην προσπάθεια «να υπηρετήσει το 2011 έναν εξορθολογισμένο Προϋπολογισμό με υγιή οικονομικά στοιχεία, χωρίς να θίγονται βασικά δικαιώματα των μελών».
Δεδομένου ότι ο Προϋπολογισμός του έτους 2010 προβλέπεται για την 31/12/2010 ελλειμματικός κατά 11 εκατ. ευρώ περίπου, το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ έχει «το Χρέος και την Ευθύνη να λάβει μέτρα, τέτοια, ώστε, να παραμείνει ο Οργανισμός κατά το ανθρωπίνως δυνατόν, ανεπηρέαστος από τις συνέπειες της δεινής οικονομικής κρίσης. 

Έτσι, ο Προϋπολογισμός 2011 προβλέπει: Έσοδα: 60.710.000 ευρώ και Έξοδα: 60.476.233 ευρώ Δηλαδή, καταρχήν προβλεπόμενο Πλεόνασμα: 233.767,00 ευρώ.

Ποιες παροχές κόβονται 

Ο Προϋπολογισμός ενεκρίθη από το Δ.Σ. κατά την υπ’ αριθ. 42/30-11-2010 συνεδρίασή του και μετά από 7 συνεχείς και μαραθώνιες συνεδριάσεις με το ίδιο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
1. Δεν προϋπολογίστηκαν αυξήσεις για το έτος 2011:

– στους μισθούς του ιατρικού προσωπικού (ετήσια δαπάνη για αύξηση 2009 / € 245.603,18)

– στους μισθούς του διοικητικού προσωπικού (ετήσια δαπάνη για αύξηση 2009 / € 452.929,23)

– στις επικουρικές συντάξεις (δαπάνη για αύξηση που δόθηκε το 2010 / € 1.250.000,00)

(ΣΔΣ 43/6-12-2010)
2. Δεν προϋπολογίστηκε δαπάνη εξόδων κινήσεως, του Ιατρικού Προσωπικού για το έτος 2011. (Ετήσια δαπάνη 2010 111.832 ευρώ) / (ΣΔΣ 42/30-11-2010).
3. Ελήφθησαν αυστηρά διοικητικά μέτρα για την αύξηση του εσόδου από αγγελιόσημο και συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε Τομέας Εσόδων με σκοπό τον άμεσο έλεγχο, την διεκδίκηση και την είσπραξη των εσόδων από εισφορές 3% και αγγελιόσημο. (ΣΔΣ 39/16-11-2010)

1. Οι παρακλινικές εξετάσεις που από 1-1-2011 θα πραγματοποιούνται ΕΚΤΟΣ Οργανισμού, θα κοστολογούνται με τιμές Π.Δ.. Μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων από 25%, σε 20% για τους εν ενεργεία και από 10%, σε 5% για τους συνταξιούχους μας.Όλες οι παρακλινικές εντός ΕΔΟΕΑΠ πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ. (ΣΔΣ 31/4-10-2010)

2. Επίδομα λεχωϊδος: Θα χορηγείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Υγείας, άρθρο 17, για διάστημα 1 ½ μήνα, ήτοι 45 ημερών, σύμφωνα με το πλαφόν εισοδήματος που έχει οριστεί και με την προϋπόθεση ότι το διάστημα αυτό δεν καλύπτεται μισθολογικά από τον εργοδότη. Ισχύει η απόφαση 44/24-11-2009 για πλαφόν και ασφαλιστικών εισφορών ως έχει, δηλαδή θέσπιση ανωτάτου ορίου στο καταβαλλόμενο ποσό σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα ανώτατα κλιμάκια των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας των Ενώσεων. Σημειώνεται, ότι θα λαμβάνεται υπόψη το ανώτατο των κλιμακίων των ΣΣΕ της ΕΣΗΕΑ ή ΕΠΗΕΑ (όποιο είναι ανώτερο) και θα ισχύει για τα μέλη και των 4 Ενώσεων. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την ανώτατη μισθολογική κλίμακα που έχει υπογραφεί μεταξύ των Ενώσεων και της ΕΙΗΕΑ. Επίσης, για να μην εμφανίζεται ασφαλιστικό κενό κατά την άδεια λοχείας, θα έχει δικαίωμα -αν το επιθυμεί? η ασφαλισμένη να αναγνωρίζει τον χρόνο αυτό και οι εισφορές 3% θα παρακρατούνται από το επίδομα. Θα γίνει προσπάθεια συνεργασίας με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ προκειμένου να επεκταθεί και εκεί η αναγνώριση του χρόνου. (ΣΔΣ 39/16-11-2010)

3. Ορθοδοντική Θεραπεία: Δεν εγκρίνονται δαπάνες ορθοδοντικής θεραπείας σε ασφαλισμένους άνω των 18 ετών από 15-11-2010 (ημερομηνία απόφασης). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που είχαν λάβει προέγκριση πριν από την ανωτέρω ημερομηνία. (ΣΔΣ 38/15-11-2010)

4. Οδοντιατρική περίθαλψη: Eγκρίνεται μείωση κατά 20% του ισχύoντος τιμοκαταλόγου για εργασίες που πραγματοποιούν ασφαλισμένοι σε εξωτερικά ιατρεία. Όσοι κάνουν δωρεάν χρήση των οδοντιατρείων του Οργανισμού, θα καταβάλουν εξ ιδίων τη δαπάνη των υλικών και των οδοντοτεχνικών εργασιών για τις προσθετικές εργασίες. (ΣΔΣ 37/9-11-2010)

5. Λογοθεραπείες -εργοθεραπείες: Εγκρίνονται 12 συνεδρίες μηνιαίως κατ’ ανώτατο, με εξαίρεση τα αυτιστικά παιδιά και τις ιδιαίτερα βαρείες περιπτώσεις όπου θα εξετάζονται ανά περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι για κάθε λογοθεραπεία ο ΕΔΟΕΑΠ θα καλύπτει ποσό μέχρι € 19,00 ανά συνεδρία και για κάθε εργοθεραπεία μέχρι € 7,00 ανά συνεδρία, συνολικά. Όλες οι άλλες άλλες σχετικές θεραπείες, συμπεριλαμβάνονται σ΄ αυτά τα ποσά. (ΣΔΣ 37/9-11-2010)

6. Ψυχοθεραπείες: Ασφαλισμένοι άνω των 18 ετών που ψυχοθεραπεύονται για διάστημα περισσότερο των 3 ετών, θα αποζημιώνονται με το 50% των ισχυόντων και θα εξετάζονται από Υγειονομική Επιτροπή. (ΣΔΣ 37/9-11-2010)

7. Επίδομα τοκετού: Ορίζεται στο ποσό των € 2.000,00 ανά τοκετό. (ΣΔΣ 37/9-11-2010)

8. Νοσηλεία καισαρικής τομής: Κοστολόγηση με τιμές ΒΑ΄ θέσης νοσηλείας για τα άμεσα μέλη σε περιπτώσεις καισαρικής τομής σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Για τα έμμεσα μέλη που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ, η κοστολόγηση θα γίνεται με τιμές Γ΄ θέσης. (ΣΔΣ 37/9-11-2010)

Σε περίπτωση καισαρικής τομής σε δημόσιο θεραπευτήριο, θα καταβάλλεται ολόκληρο το επίδομα τοκετού, καθώς και σε περίπτωση που τα νοσήλια καλυφθούν από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.

9. Νοσοκομειακή Περίθαλψη: Αποφασίστηκε ομόφωνα διαπραγμάτευση για μείωση τιμολογίου Συνεργαζομένων Νοσηλευτηρίων κατά ποσοστό 20%. Πρώτο, λόγω μεγάλου ετήσιου τζίρου θα είναι το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Θα ακολουθήσουν όλα τα άλλα. Σε περίπτωση που η προσπάθεια δεν ευδοκιμήσει, η σύμβαση θα διακοπεί. (ΣΔΣ 42/30-11-2010)

10. Ασφαλισμένος που θα επιλέγει Δημόσιο Νοσοκομείο για διενέργεια χειρουργικής επέμβασης του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του και για τις κατηγορίες ΜΕΓΑΛΗ, ΒΑΡΕΙΑ και ΕΞ. ΒΑΡΕΙΑ, θα δικαιώνεται με Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση. Ενημερωθείτε από το Τμήμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης της Υπηρεσίας ΤΥΠ. (ΣΔΣ 8/1-3-2010)

11. Ασφαλισμένος που ελεύθερα επιλέγει ως θεράποντα χειρουργό, ιατρό εργαζόμενο στον ΕΔΟΕΑΠ, ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΚΑΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΟΕΑΠ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.

12. Ο έλεγχος επί της νοσοκομειακής κλίνης, γίνεται από την συμβεβλημένη με τον ΕΔΟΕΑΠ εταιρεία MEDNET και αφορά στην προσπάθεια περιστολής δαπανών, την απόρριψη άσκοπων ιατρικών πράξεων, που συχνά έχουν παρατηρηθεί και την προστασία της υγείας των μελών μας.

Οι κοινωνικές παροχές χορηγούνται βάσει του Καταστατικού με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

1. Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού:
α) Από 1-1-2011 μείωση κατά είκοσι ευρώ (€ 20,00) μόνο, σε όλες τις κατηγορίες και για κάθε παιδί.
β) Καταργείται η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, σε μη εργαζόμενες συζύγους

http://www.imerisia.gr
γ) Καταργείται το επίδομα για την τάξη του νηπιαγωγείου, λόγω της ένταξής της στην υποχρεωτική εκπαίδευση (παιδιά γεννημένα το 2005) (ΣΔΣ 39/16-11-2010) δ) Σε περίπτωση δύο αμέσων μελών, ορίζεται πλαφόν οικογενειακού εισοδήματος το ποσό των € 80.000,00.

Το ποσό που προκύπτει από όλα τα παραπάνω και αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμό 2011, αντιστοιχεί σε -700.000,00 €. (ΣΔΣ 42/30-11-2010)

2. Οίκοι ευγηρίας: Για τη συμμετοχή του Οργανισμού στις δαπάνες οίκων ευγηρίας, ορίζεται πλαφόν ατομικού εισοδήματος μέχρι του ποσού των €25.000,00 (ΣΔΣ 39/16-11-2010)

3. Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας: Παραμένει ως έχει εκτός αν η μονογονεϊκή οικογένεια είναι και πολύτεκνη, οπότε τίθεται πλαφόν εισοδήματος € 50.000,00.

4. Επίδομα πολυτέκνων: Δεν χορηγείται σε ασφαλισμένους που το λαμβάνουν από την Πολιτεία. Εφόσον δεν το λαμβάνουν από εκεί, θα χορηγείται από τον Οργανισμό με πλαφόν οικογενειακού ετήσιου εισοδήματος έως ποσού €50.000,00. Εξαιρούνται τα αποδεδειγμένα άνεργα πολύτεκνα μέλη, όπου θα λαμβάνουν το επίδομα άσχετα αν το λαμβάνουν από την Πολιτεία ή όχι. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας που είναι και πολύτεκνη, θα καταβάλλεται και το επίδομα μονογονεϊκής με πλαφόν εισοδήματος € 50.000,00. (ΣΔΣ 39/16-11-2010)

5. Κατασκηνωτικό επίδομα: Μειώνεται κατά € 100,00 και για τα κανονικά προγράμματα και για τα ημερήσια. Σε περίπτωση δύο αμέσων μελών ορίζεται πλαφόν οικογενειακού εισοδήματος το ποσό των € 80.000,00. (ΣΔΣ 37/9-11-2010)

6. Ειδικά σχολεία: Αυξάνεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου στη δαπάνη ειδικού σχολείου, κατά 5% (ήτοι από 20% γίνεται 25%). (ΣΔΣ 37/9-11-2010)
http://www.imerisia.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *