ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να σταματήσει να λέει ψέματα. Προσπάθησε να μας πείσει στην έκθεση εργασίας την περασμένη Πέμπτη ότι είναι δικό μας ελάττωμά, αν δεν
μπορούμε να βρούμε μια θέση εργασίας. Αυτές οι 288.000 θέσεις εργασίας και το ποσοστό ανεργίας 6,1% είναι περισσότερο φαντασία παρά πραγματικότητα.
Στην ανάλυση που έγινε τον Ιούνιο με βάση τα δεδομένα από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, ο John Williams ( www.ShadowStats.com ) έγραψε ότι οι 288.000 θέσεις εργασίας και το ποσοστό ανεργίας 6,1% είναι «μακριά από την κοινή πείρα και την υποκείμενη πραγματικότητα.» Οι μισθοδοσίες είχαν υπερεκτιμηθεί από «μαζικές, κρυφές αλλαγές σε εποχικές προσαρμογές», και ότι το μοντέλο Γέννησης-Θανάτου που προσθέτει θέσεις εργασίας φάντασμα.
Ο Williams αναφέρει ότι «οι εποχικοί παράγοντες αλλάζουν κάθε μήνα, ως μέρος της διαδικασίας της ταυτόχρονης εποχιακής ρύθμισης, η οποία ισοδυναμεί με απάτη», όπως οι αλλαγές στα εποχιακούς παράγοντες μπορεί να διογκώσουν τον αριθμό θέσεων εργασίας. Ενώ οι κορυφαίοι αριθμοί είναι πάντα σε μια νέα βάση, η εκ των προτέρων γνωστοποίηση δεν αναθεωρείται με τρόπο, έτσι ώστε να είναι συνεπής.
Τα μηνιαία ποσοστά ανεργίας δεν είναι συγκρίσιμα, οπότε κανείς δεν ξέρει αν το επίσημο ποσοστό U.3 (το ποσοστό του πληθωρισμού από τις εκθέσεις στον οικονομικό τύπο) πήγε προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Επιπλέον, ο ρυθμός δεν μετρά τον αριθμό των εργαζόμενων οι οποίοι αποθαρρύνονται, μη μπορώντας να βρουν μια θέση εργασίας, και παύουν να ψάχνουν. Για να συγκαταλέγονται μεταξύ των U.3 ανέργων, το άτομο πρέπει να ψάχνει ενεργά για εργασία. Το ποσοστό U.3 μειώνεται αυτόματα καθώς οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να βρουν εργασία παύουν να προσπαθούν να βρουν μία και ως εκ τούτου παύουν να υπολογίζονται ως άνεργοι.
Υπάρχει μια δεύτερη επίσημη μέτρηση της ανεργίας, η οποία περιλαμβάνει ανθρώπους που έχουν αποθαρρυνθεί για λιγότερο από ένα έτος. Αυτό το ποσοστό, γνωστό ως U.6, σπάνια έχει αναφερθεί και είναι διπλάσιο από το ποσοστό 6,1%.
Από το 1994 δεν έχει υπάρξει επίσημο μέτρο που να περιλαμβάνει ανθρώπους που αποθαρρύνονται και δεν έχουν αναζητήσει για μια θέση εργασίας για περισσότερο από ένα χρόνο. Συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών δημιουργείται ένα ποσοστό ανεργίας που ανέρχεται σήμερα στο 23,1%, σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το ποσοστό που αναφέρει ο οικονομικός τύπος.
Αυτό είναι το αντίθετο από ό, τι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα ήθελαν να πιστεύουμε. Το μετρούμενο ποσοστό ανεργίας μπορεί να μειωθεί μόνο και μόνο επειδή μεγάλος αριθμός των ανέργων αποθαρρύνονται και παύουν να ψάχνουν για δουλειά, και έτσι παύουν να συνυπολογίζονται στο U.3 και U.6 που μέτρα το ποσοστό ανεργίας.
Η μείωση του δείκτη απασχόλησης-πληθυσμού από 63% πριν από την ύφεση του 2008 σε 59% σήμερα, οφείλεται στην αύξηση των αποθαρρυμένων εργαζόμενων. Πράγματι, ο δείκτης δεν έχει ανακάμψει σε προηγούμενο επίπεδο του κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης ανάκαμψη, μια ένδειξη ότι η ανάκαμψη είναι μια ψευδαίσθηση που δημιουργείται από τα συγκρατημένα μέτρα του πληθωρισμού που χρησιμοποιούνται για να ξεφουσκώσουν την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ.
Μια άλλη ένδειξη ότι δεν υπήρξε καμία ανάκαμψη είναι ότι ο δείκτης Sentier της Έρευνας της διάμεσου εισοδήματος των νοικοκυριών συνέχισε να μειώνεται για δύο χρόνια μετά την υποτιθέμενη ανάκαμψη που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009. Υπήρξε μια μικρή ανάκαμψη στο πραγματικό μέσο εισόδημα των νοικοκυριών από τον Ιούνιο του 2011, αλλά το εισόδημα παραμένει πολύ κάτω από το επίπεδο προ της ύφεσης.
Το μοντέλο «Γέννηση-Θάνατος» προσθέτει κατά μέσο όρο 62.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα. Αυτή η αυθαίρετη ώθηση στους αριθμούς θέσεων μισθωτής εργασίας είναι λαθραίες θέσεις εργασίας που χάνονται με τις αποτυχίες των επιχειρήσεων που συνδυάζεται με αυτές και τις νέες επιχειρηματικές εκκινήσεις, μια υπόθεση που δεν ταιριάζει με μια οικονομία που έπεσε σε ύφεση και δεν είναι σε θέση να ανακάμψει.
Ο John Williams καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην παρούσα αναφορά BLS, «το συνολικό μέσο όρο υπερεκτίμησης της αλλαγής απασχόλησης υπερβαίνει εύκολα 200.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα.»
Με άλλα λόγια, η οικονομία δεν είχε κερδίσει 288.000 νέες θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι η οικονομία είχε κερδίσει 288.000 θέσεις εργασίας όπως λέγεται και ας δούμε που ακριβώς απαντώνται αυτές οι θέσεις.
Σύμφωνα τους ισχυρισμούς 288.000 νέες θέσεις εργασίας, 16.000, ή 5,5 τοις εκατό είναι στον κλάδο της μεταποίησης, η οποίος δεν είναι πολύ ελπιδοφόρος για τους μηχανικούς και τους εργάτες. Η αύξηση της παραγωγής αγαθών και θέσεων εργασίας έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την οικονομία των ΗΠΑ. Όπως εξηγείται παρακάτω, για να αλλάξει αυτό το πρόβλημα, η κυβέρνηση πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση προκειμένου να διογκώσει τεχνητά θέσεις εργασίας στη βιομηχανία.
Τον Ιούνιο οι ιδιωτικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 82 τοις εκατό των υποτιθέμενων νέων θέσεων εργασίας. Οι εργασίες βρίσκονται κυρίως σε μη διαπραγματεύσιμες εσωτερικές υπηρεσίες που πληρώνουν ελάχιστα και δεν μπορούν να εξαχθούν για να βοηθήσουν να κλείσει το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ.
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο για λογαριασμό 55,300 θέσεων εργασίας. Πιστεύετε ότι οι πωλήσεις είναι τόσο ισχυρές, όταν οι λιανοπωλητές κλείνουν τα καταστήματά και όταν τα εμπορικά κέντρα κλείνουν;
Οι Ασφάλειες (πιθανότατα μέσω του Obamacare) συνεισέφεραν 8.500 θέσεις εργασίας.
Παρόλο που λίγοι μπορούν να αγοράσουν σπίτια, ο τομέας ακινήτων συνέβαλε κατά 8.500 θέσεις εργασίας.
Οι Επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες συνεισέφεραν κατά 67.000 θέσεις εργασίας, αλλά και το 57% αυτών των θέσεων εργασίας ήταν στις υπηρεσίες απασχόλησης, υπηρεσίες προσωρινής βοήθειας και υπηρεσιών σε κτίρια και κατοικίες.
Αυτή η παλιά κατάσταση αναμονής, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας, αντιπροσωπεύουν 33.700 θέσεις εργασίας που αποτελούνται κυρίως από θέσεις εργασίας υπηρεσιών υγείας και θέσεις εργασίας κοινωνικής πρόνοιας από τα οποία τα τρία τέταρτα βρίσκονται σε υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας παιδιών.
Η άλλη παλιά κατάσταση, είναι οι σερβιτόρες και μπάρμαν, που μας έδωσαν 32.800 θέσεις εργασίας και ψυχαγωγίας, τα τυχερά παιχνίδια, και οι υπηρεσίες αναψυχής που μας έδωσαν 3.500 θέσεις εργασίας.
Η Τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως η εκπαίδευση, μας έδωσε 22.000 θέσεις εργασίας.
Οι θέσεις εργασίας για τους πτυχιούχους πανεπιστημίου είναι σχεδόν ανύπαρκτες .Σκεφτείτε ότι τον Ιουνίου υπήρχαν μόνο 2.300 θέσεις εργασίας για τη διαχείριση των εταιρειών και των επιχειρήσεων.
Σκεφτείτε τον αγώνα των φοιτητών να τελειώσουν την νομική ή ιατρικές σχολές. Ωστοσο είναι κακό πληρωμένες δουλειές. Τον Ιούνιο οι θέσεις εργασίας για νομικές υπηρεσίες ήταν 1.200, το οποίο περιλαμβάνει ρεσεψιονίστ και παρά-δικαστικά επαγγέλματα. Σε αυτή την περίπτωση που θα βρουν θέσεις εργασίας οι απόφοιτοι της Νομικής;
Τα Γραφεία των γιατρών (κυρίως άτομα που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις και συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς, οι οποίοι έχουν πολλαπλασιαστεί υπό ObamaCare) προσέλαβαν 4.000 άτομα. Τα Κέντρα φροντίδας εξωτερικών ασθενών προσέλαβαν 700 άτομα. Εγκαταστάσεις νοσηλευτικής φροντίδας προσέλαβαν 2.400 άτομα. Επομένως, πού είναι οι θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους ιατρικής σχολή;
Εκτός από όλες τις υπερβολές του αριθμού θέσεων εργασίας εκ των οποίων ShadowStats.com μας ενημέρωσε, ότι απλά παίρνουν τις δουλειές, όπως αναφέρεται, το είδος της οικονομίας αυτές οι θέσεις εργασίας δείχνουν: μια υπερδύναμη του οποίου οι αξιώσεις είναι να ασκούν ηγεμονία σε όλο τον κόσμο ή μια οικονομία στην οποία οι ευκαιρίες εξαφανίζονται και τα εισοδήματα πέφτουν.
Πιστεύετε ότι αυτή η εικόνα της απασχόλησης θα είναι η ίδια, αν η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον ενδιαφερόταν για σας, αντί για τους πλούσιους;
Μερικά ενδιαφέροντα νούμερα μπορεί να υπολογιστεί από τον πίνακα Α.9 στο δελτίο τύπου BLS. Ο John Williams συμβουλεύει ότι το BLS είναι ασυνεπές στις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να μετρήσει τα δεδομένα στον πίνακα 9 καθώς και ότι τα δεδομένα επίσης πλήττονται από προβλήματα προσαρμογής σε εποχικές διακυμάνσεις. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα ποσοστά ανεργίας και μισθοδοσίας για τις θέσεις εργασίας που αναφέρθηκαν, ανεξαρτήτως των προβλημάτων τους, μπορούμε επίσης να αναφέρουμε ότι οι BLS διαπιστώνουν ότι τον Ιούνιο 523.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης εξαφανίστηκαν και 800.000 θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης εμφανίστηκαν.
Εδώ, ίσως, έχουμε ένα ακόμα μειονέκτημα της παρεξήγησης σχετικά με το νέο νόμο του Ομπάμα. Οι εργοδότες σταματούν την πλήρη απασχόληση και την αντικαθιστούν με μερική απασχόληση. Οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες, παρά την υποτιθέμενη «ανάκαμψη». Εάν ακόμη μισό εκατομμύριο Αμερικανοί έχουν αναγκαστεί να εργαστούν σε θέσεις μερικής απασχόλησης πληρώνουν με συνέπεια την απώλεια της υγειονομικής περίθαλψης και άλλα οφέλη, η ζήτηση των καταναλωτών συμπιέζεται περαιτέρω, με συνέπεια, εκτός αν κρύβεται από τα στατιστικά τεχνάσματα, του 2ου τριμήνου το αρνητικό ΑΕΠ και, συνεπώς επίσημα η επανεμφάνιση της ύφεσης.
Τι θα κάνει η κυβέρνηση, αν η ύφεση δεν μπορεί να κρυφτεί; Αν χρόνια πρωτοφανούς εκτύπωσης χρήματος και κεϋνσιανών δημοσιονομικών ελλειμμάτων δεν έφεραν ανάκαμψη, ποίος θα φέρει την ανάκαμψη; Πόσο χαμηλά θα πέσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών των ΗΠΑ για το 99% των πολιτών, ώστε το 1% να μπορεί να γίνει όλο και πιο πλούσια, ενώ τα απόβλητα της Ουάσιγκτον ασκούν ηγεμονία σε όλο τον κόσμο;
Ακριβώς όπως τα ψέματα της Ουάσιγκτον για τα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσεΐν, η χρήση χημικών όπλων, η ρωσική εισβολή της Ουκρανίας, Waco ή ανύπαρκτες επιθέσεις όπως, η Ουάσιγκτον βρίσκεται ψεύδεται και για τις θέσεις εργασίας και την οικονομική ανάκαμψη .Η κυβέρνηση δεν θέλει να ξέρετε ότι είστε άνεργοι, διότι οι επιχειρήσεις και οι αμερικανικές θέσεις εργασίας δίνονται σε αλλοδαπούς και επειδή η οικονομική πολιτική εξυπηρετεί μόνο τις τράπεζες και το ένα τοις εκατό του πληθυσμού.
Ακριβώς όπως οι θέσεις εργασίας και οι αριθμοί του πληθωρισμού είναι στημένα και οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι στημένες, το διεφθαρμένο καθεστώς του Ομπάμα σχεδιάζει τώρα το μαγείρεμα και των εμπορικών στατιστικών των ΗΠΑ, προκειμένου να θάψει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία των δυσμενών επιπτώσεων μετεγκαταστάσεις για την οικονομία μας.
Η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής των ομοσπονδιακών κυβερνήσεων έχει καταλήξει σε μια πρόταση για να επαναπροσδιορίσει το γεγονός ως «φαντασίωση», προκειμένου να κρύψει τη συμβολή των μετεγκαταστάσεων στο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, τη τεχνητή διόγκωση του αριθμού των θέσεων εργασίας στη μεταποίηση των ΗΠΑ, και τον επαναπροσδιορισμό των ξένων βιομηχανικών προϊόντων που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, η Apple iPhones που τα προϊόντα της κατασκευάζονται στην Κίνα και πωλούνται στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αναφερθούν ως μια αμερικανική εξαγωγή των μεταποιημένων αγαθών. Διαβάστε αμι σημαντική έκθεση του Ben Beachy για αυτήν την κατάφωρη στατιστική απάτη στην 4η έκδοση του CounterPunch :http://www.counterpunch.org/2014/07/04/we-didnt-offshore-manufacturing/
Η Κίνα δεν θα συμφωνήσει ότι το brand name της Apple σημαίνει ότι τα τηλέφωνα δεν είναι κινεζικής παραγωγής. Εάν το καθεστώς Ομπάμα τα καταφέρει με αυτή την απάτη, τότε τα iPhones θα υπολογίζονται δύο φορές, μία από την Κίνα και μία φορά από τις ΗΠΑ, και η διπλή καταμέτρηση θα αλλοιώνει το παγκόσμιο ΑΕΠ.
Για χρόνια έχω εκτεθεί με το παράλογο ισχυρισμό μου ότι οι μετεγκαταστάσεις είναι απλώς η λειτουργία του ελεύθερου εμπορίου, και έχω εκθέσει τους ανίκανους μελέτες, όπως του Michael Porter του Harvard και του Matthew Slaughter στο Dartmouth. Το βιβλίο μου που δημοσιεύθηκε το 2012 στη Γερμανία και το 2013 στις ΗΠΑ, η αποτυχία του Laissez Faire Καπιταλισμός και Οικονομική Διάλυση της Δύσης, αποδεικνύει ότι οι μετεγκαταστάσεις μας έχουν αποσυναρμολογήσει, και είναι υπεύθυνες για την παρακμή στην οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ. Τα απώλεια θέσεων εργασίας και η συρρίκνωση της μεσαίας τάξης έχουν συμβάλει στην αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, την καταστροφή της φορολογικής βάσης για τις πόλεις και τα κράτη, και την απώλεια του πληθυσμού σε μεγάλα κέντρα παραγωγής της Αμερικής.
Για το περισσότερο καιρό οι οικονομολόγοι έκαναν τα στραβά μάτια. Οι οικονομολόγοι εξυπηρετούν την παγκοσμιοποίηση. Τους πληρώνει καλά.
Η διαφθορά στη σημερινή Αμερική είναι συνολική. Οι ψυχολόγοι και οι ανθρωπολόγοι εξυπηρετούν τον πόλεμο και τα βασανιστήρια. Οι οικονομολόγοι εξυπηρετούν την παγκοσμιοποίηση και την οικονομική ηγεμονία των ΗΠΑ. Οι φυσικοί και χημικοί εξυπηρετούν τις πολεμικές βιομηχανίες. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξυπηρετούν την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις. Τα πολιτικά κόμματα εξυπηρετούν τις έξι ισχυρές ιδιωτικές ομάδες συμφερόντων που κυβερνούν τη χώρα.
Κανείς δεν υπηρετεί την αλήθεια και την ελευθερία.
Προβλέπω ότι μέσα σε δέκα χρόνια οι λέξεις αλήθεια και ελευθερία, θα είναι λέξεις που προφέρουν μόνο «εγχώριοι εξτρεμιστές» που θα είναι μια απειλή και θα πρέπει να εξολοθρεύονται χωρίς τη δέουσα νομική διαδικασία.
Η Αμερική μας έχει αφήσει. Έχουμε τώρα την τυραννία το οργουελικό κράτος που κυβερνά, όχι με την κάλπη και το Σύνταγμα, αλλά με τη δύναμη και την προπαγάνδα.
Απόδοση Αναστασία Καρδιανού

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *