Ναζισμός, κομμουνισμός, φασισμός, ἰσλαμισμός, ῥατσισμός, ἀνθρώπινα δικαιώματα…

Μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐργαλεῖα τῶν παγκοσμιοποιητῶν.
Τί θέλουν νά κάνουν στό Ἑλλαδοκαφριστάν; Νά τό ὑποδουλώσουν;
Εὔκολον…

«Ἀνακαλύπτουν» τὸν «ῥατσισμό», τὸν «φασισμό», τὸν «ναζισμό» κι ἔναν σκασμὸ ἀκόμη -ισμούς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ «στρώνουν» νόμους ἐπὶ νόμων γιὰ νὰ …πατάξουν, τάχα μου τάχα μου, τὴν ἐξαρσιν τῆς βίας, ποὺ ὀφείλεται στὸ φαινόμενον τοῦ νεο-«ναζισμοῦ»… Κι ἐν  τὸ πρόβλημα εἶναι πολιτικό, μὲ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις, ΟΛΗ ἡ χώρα ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἐὰν ὁ τάδε στραβοκύτταξε πολὺ ἤ λίγο ἤ μὲ τὸ ἐὰν ἡ δείνα φόρεσε κόκκινο μπλουζάκι ἤ μαῦρο παντελόνι.
Καὶ χρησιμοποιοῦν τὸν ἀντι-«ναζισμό», τὸν ἀντι-«ῥατσισμό», τὸν ἰσλαμισμὸ γιὰ νὰ ἀποκαταστήσουν τὰ χαμένα …ἀνθρώπινα δικαιώματα τοῦ Μουχτᾶρ ἀπὸ τὸ Ζιμπαμπουϊστάν, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ περιφρουρηθοῦν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, ἀλλὰ τοῦ ἰθαγενοῦς τὰ δικαιώματα πρέπει νὰ …καταργηθοῦν. Ἴσα κι ὅμοια εἶναι ὁ Μουχτᾶρ ἀπό τό Ζιμπαμπουϊστάν μέ τόν κάθε ἰθαγενή; Ὁ Μουχτᾶρ εἶναι …ἀνώτερος!!!
Καὶ εἶναι ἀνώτερος διότι σήμερα ἔτσι ἐξυπηρετεῖ κάποιους. Στόχος δὲν εἴμαστε ἐγὼ κι ἐσὺ προσωπικὰ ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἐκπροσωποῦμε. Στόχος δὲν εἶναι ἡ ὅποια οἰκονομική μου ἀνεξαρτησία, ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ ἐλευθερία μου.
Στόχος δὲν εἶναι τὸ ἐὰν θὰ φορῷ κόκκινο ἤ μαῦρο περιβραχιόνιο ἀλλὰ τὸ ἐὰν δὲν θὰ βλέπῳ τὸ πῶς μὲ κομματιάζουν.
Στόχος δὲν εἶμαι ἐγὼ ἤ ἐσύ, ἀλλὰ τὸ ἐὰν ἐγώ, ἐσύ, αὐτός, αὐτή, οἱ ἄλλοι, οἱ παράλλοι θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ ΟΛΑ τὰ ἄσχετα καὶ ΠΟΤΕ μὲ τὰ πραγματικά μας προβλήματα.
Σὰν νὰ θέτουμε ΜΟΝΟΙ μας τὰ κεφάλια μας στὶς λαιμητόμους…
Καὶ νὰ οἱ ΜΚΟ, τὰ «χάπενινκς» τὰ ξεπουλημένα μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως…  Φασαρία νὰ γίνεται…
Καὶ νὰ γενικῶς ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ προπαγάνδες, πρὸ κειμένου νὰ τὸ βουλώσῃ ὁ λαὸς καὶ νὰ τὴν …φάῃ!!!
Καὶ τὴν …«τρώει» ὁ λαός, διότι αὐτοὶ οἱ κάποιοι ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ στηρίξουν αὐτὸν τὸν λαὸ νὰ πατήσῃ στὰ πόδια του, ἤ ἐξαγοράστηκαν νωρίς ἤ λοβοτομήθηκαν νωρίτερα….
Καὶ τὸ αἷμα ῥέει… Χιλιάδες αὐτοκτονίες… Μὰ ἀκόμη στὴν ἀρχὴ εἴμαστε…
Τί ἄλλο θέλουν νά κάνουν;
Νά ὑποδουλώσουν τήν Συρία, τήν Λιβύη, τήν Σερβία, τήν Βουλγαρία, τό Ἰράν, τήν Αἴγυπτο;
Εὔκολα πράγματα…
…«Καταπατῶνται» τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ πρέπει νὰ ἐπέμβουν…
Ἐκεῖ χρησιμοποιοῦν ἰσλαμοφασίστες μισθοφόρους, ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τοὺς «πετρελαιᾶδες» τοῦ πλανήτου  ἀλλὰ  ἐκπαιδεύονται ἀπὸ τὴν ΜΟΣΑΝΤ καὶ τὸ Ἰσραήλ. Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ ἐνσπείρουν ἐπίσης τὴν τρομοκρατία καὶ νὰ καταστρέψουν κοινωνικὲς δομὲς αἰώνων, σὲ χῶρες ποὺ ἔως σήμερα διαβιοῦσαν μὲ τὰ δικά τους νομικὰ καὶ ἠθικὰ νομότυπα εἰρηνικὰ κι ἁρμονικά…
Καὶ νὰ οἱ σφαγές, τὰ ψησίματα σὲ φούρνους, οἱ γενοκτονίες…
Νὰ ῥέῃ τὸ αἷμα… Νὰ ῥέῃ…
Τί ἄλλο θέλουν νά κάνουν;
Νά ὑποδουλώσουν τήν Οὐκρανία;
Εὔκολα πράγματα…
Ἀνακαλύπτουν ἐπίσης τὰ …«καταπατημένα ἀνθρώπινα δικαιώματα», ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰ τὰ καταπατοῦν οἱ …φιλορῶσσοι καὶ πρὸς τοῦτο ἐνισχύονται οἱ φιλοσιωνιστὲς «ναζί» γιὰ νὰ κάνουν τὴν βρώμικη δουλειά. Σφαγὲς ἐπὶ σφαγῶν. Ἐμπόριον ἀνθρωπίνων ὀργάνων, ὅπως ἀκριβῶς καὶ λίγα χρόνια πρὶν στὴν Γιουγκοσλαυΐα.
Καὶ φυσικὰ οὔτε ἐκεῖ ἐμφανίζεται ἀντίλογος. Ποῦ εἶναι οἱ …ἀντι«φασίστες» καί οἱ ἀντί«ῥατσιστές»;  Τοὺς κατάπιε τὸ ποτάμι τοῦ …αἵματος…!!! Διότι ἐὰν τὸ αἷμα δὲν ρέῃ δὲν χορταίνουν κάποιοι…
Τόσο ἁπλᾶ…
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ!!!

Μελετῶντας τὸ τὶ συνέβῃ στὴν Γιουγκοσλαυΐα, μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τὸ τὶ θὰ συμβῇ στοὺς …ἐπομένους!

Ἡ Εὐρώπη φλέγεται…
Ἡ Ἀσία πνίγεται στὸ αἷμα…
Ἡ Ἀφρικὴ ἀργοπεθαίνει…
Ἡ Νότιος Ἀμερικὴ σβήνει κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ναρκωτικῶν καὶ τοῦ …ποδοσφαίρου τῆς κόκα κόλας ποὺ πάει μὲ ὅλα…
Ἡ Βόρειος Ἀμερικὴ τελείωσε κάτω ἀπὸ τὶς ἀφόρητες πλύσεις ἐγκεφάλου, τὴν προπαγάνδα καὶ τὴν …«πλατωνική» δημοκρατία της.
Ἡ Ὠκεανία, μαζὺ μὲ τὴν Ἰαπωνία, ἀκολουθοῦν ἐπίσης…
Ὅλος ὁ πλανήτης κομματιάζεται. Οἱ κοινωνίες διαλύονται. Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα σταδιακῶς …ἀπαγορεύονται!!!
Μοχλοὶ καὶ ὅπλα τῶν παραπάνω τὰ κατὰ περίπτωσιν …ἐξυπηρετούμενα πορνίδια τῆς «πολιτικῆς» καὶ τῆς «δημοσιογραφίας» καὶ θερμοί, παρασκηνιακοὶ ὑποστηρικτὲς οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες καὶ οἱ δημοσιογράφοι.
Ἀσυλία σὲ κάθε ἀνομία. Ἡ τροφὴ ἐλέγχεται ἀπολύτως. Τὸ νερὸ ἐπισης. Ὁ ἀέρας καὶ οἱ οὐρανοί μας  δηλητηριάζονται ὅλο καὶ περισσότερο. Ἡ ἀνθρωπότης, μὲ τὴν μορφὴ ποὺ τὴν γνωρίζαμε, τελειώνει.
Ἡ τελικὴ ἐπίθεσις τῆς νέας τάξεως, ποὺ θὰ μετατρέψῃ κάθε ἀνθρώπινο ὄν σὲ καρικατοῦρα, ἔφθασε.
Μοχλοὶ ἐδῶ ὁ «ναζισμός», ἐκεῖ ὁ «κομμουνισμός», παρὰ πέρα ὁ ἰσλαμισμός, παρὰ κάτω ἡ ὁμοφυλοφιλία, παρὰ δίπλα ὁ χριστιανισμός, παρὰ μέσα τὰ …«ἀνθρώπινα δικαιώματα»…!!! Ἔχουν …«ὅπλα»!!! Οὔοὔοὔ….
Ἀδελφάκια ἔτσι κι ἀλλοιῶς εἶναι ὅλα. Ἑβραιογενεῖς θρησκεῖες ποὺ δημιούργησαν μέσα στοὺς αἰῶνες γενιτσάρους.
Ἑβραιογενῆ «πολιτεύματα» ποὺ δημιούργησαν μέσα στὶς κοινωνίες μας μισθοφόρους φονιάδες. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς καὶ τῶν δύο ὄψεων, τοῦ αὐτοῦ νομίσματος, ὁ πραγματικὸς ἐγκέφαλος εἶναι τὸ ἴδιο μόρφωμα, ποὺ ἐμφανίζεται ὡς …αὐθέντης.
Ἑβραιοκρατούμενες τράπεζες ποὺ καταληστεύουν κράτη, πολῖτες, ἀτομικὰ δικαιώματα, ἐλευθερίες, ζωές…
Καί δέν πηγάζουν ΟΛΑ αὐτά ἀπό τόν ἴδιο ἐγκέφαλο; Ἤ μήπως ὅλα αὐτά …ἔτυχαν ἀλλά τυχαίως …πέτυχαν;

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *