Ἰδιωτικοποίησις νεροῦ, ῥεύματος, τηλεπικοινωνιῶν; Καί μετά τί;

Τὸ σκεπτικὸν τῆς ἰδιωτικοποιήσεως αὐτῶν εἰδικῶς τῶν δημοσίων ἐπιχειρήσεων, εἶναι ἕνα δίκοπο μαχαίρι, ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ ὄχι μόνον σὰν κοινωνίες ἀλλὰ καὶ σὰν Ἔθνος. Διότι ἡ
ἐκμετάλλευσις αὐτῶν εἰδικῶς τῶν ἐπιχειρήσεων ὀφείλει καὶ πρέπει νὰ γίνεται ΜΟΝΟΝ ἀπὸ Δημόσιον φορέα, πρὸ κειμένου νὰ διασφαλίζεται σίγουρα ἡ ἀνεξαρτησία τῶν πολιτῶν, τοῦ κράτους καὶ τῆς ἰδίας τῆς χώρας.
Φαντάζεστε τό τί μπορεῖ νά συμβῇ ἐάν, γιά παράδειγμα, σέ περίπτωσιν πολέμου, κάποιοι ἄλλοι κρατοῦν τήν στρόφιγγα αὐτῶν τῶν τριῶν βασικῶν παραγόντων αὐταρκείας;
Φαντάζεστε τό τί μπορεῖ νά συμβῇ σέ περίπτωσιν πού κάποιοι ἄλλοι ἀποφασίζουν γιά τό ἐάν θά ὑδρευθῇ ὁ στρατός, οἱ πόλεις καί ἡ ὕπαιθρος;
Ἤ μήπως θά ἦταν ἀκριβῶς στόν ἴδιο …παρονομαστή τό ἐάν εἶχε, ἤ ὄχι, δικαίωμα στήν ΑΠΟΛΥΤΟ προστασία τῶν ἐνεργειακῶν παροχῶν ὁ στρατός, οἱ πολῖτες καί τό κράτος;
Μήπως οἱ τηλεπικοινωνίες θά ἦταν ἀσφαλέστερον καί περισσότερο ἀναγκαῖον νά παραμένουν στά χέρια τῶν κρατικῶν μηχανισμῶν;
Κι ἐάν σβήσουν τά φῶτα τήν στιγμή τῆς ἀπογειώσεως ἤ τῆς προσγειώσεως ἑνός ἀεροπλάνου;
Ἤ μήπως θά ἦταν ἐνδιαφέρον νά ἀναρωτηθοῦμε γιά τό τί θά συνέβαινε ἐάν τό νερό μεταμορφωνόταν σέ μέσον ἐκβιασμοῦ γιά μίαν ὑποχώρησιν;
Μήπως ἀπό τήν ἄλλην, τό νά γνωρίζουν ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ οἱ «ἐνορχηστρωτές» τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, τίς ἐντολές τοῦ ἄλφα στρατηγοῦ ἤ τοῦ βῆτα ναυάρχου θά ἦταν κάτι πού θά μποροῦσε νά ἀντιμετωπισθῆ;
Νομίζω πὼς φθάνουμε πλέον στὸ σημεῖον ἐκεῖνο ποὺ ἤ θὰ ὑπερασπστοῦμε, οὐσιαστικῶς, τὸ δικαίωμά μας στὴν ἐλευθερία, ἤ θὰ μᾶς πάρη καὶ θὰ μᾶς σηκώση κανονικότατα.
Καὶ μὴν βιαστῇ κάποιος νὰ μοῦ πῇ πὼς σήμερα δὲν κινδυνεύει ἡ χώρα ἀπὸ κάποιον πόλεμο, διότι τὰ γεγονότα, ποὺ καλπάζουν, δὲν ἀστειεύονται καθόλου. Θὰ ἤθελα μάλιστα νὰ τοὺς δῷ αὐτοὺς τότε, μὲ τὸ ποιὸν τρόπο θὰ τρέχουν…
Διότι ὄχι μόνον θὰ τρέχουν, ἀλλὰ θὰ εἶναι καὶ οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ …σκοτώσουν, πρὸ κειμένου νὰ κρυφτοῦν σὲ διαφόρων μεγεθῶν τρῦπες.
Φιλονόη
Υ.Γ. Δὲν καταπιάνομαι μὲ τὴν αὐτάρκεια ἀγαθῶν… Αὐτὸ ξέρουμε πὼς ἔχουμε μακρὺ δρόμο γιὰ νὰ τὸ ἀποκτήσουμε.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *