Επαναφορά του εξαώρου στο παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμοι Βουλευτές,

Με το άρθρο 41 του Ν. 3979/2011 νομοθετήθηκε η αύξηση του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων
παιδαγωγών των Δημοτικών παιδικών σταθμών κατά δύο ώρες ημερησίως και μάλιστα χωρίς αύξηση με

οποιονδήποτε τρόπο των αποδοχών τους. Όπως καταλαβαίνετε η ρύθμιση αυτή αποτέλεσε μία βίαιη
ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων των παιδαγωγών, αφού σε όλο το υπόλοιπο δημόσιο η αύξηση
αφορούσε μόνο 2,5 ώρες εβδομαδιαίως. Έχουν περάσει πλέον περισσότερα από τρία χρόνια και η τεράστια
αδικία δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί. Παρά το γεγονός, ότι εξακολουθεί να προβλέπεται από ειδικές
διατάξεις για άλλες κατηγορίες προσωπικού μικρότερος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας και παρόλο που
υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τα υπεράριθμα παιδιά και την έλλειψη προσωπικού, τα οποία
προστίθενται στο απάνθρωπο ωράριο και επηρεάζουν σαφέστατα το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών λόγω της επαγγελματικής εξουθένωσης των παιδαγωγών. Είναι σαφές ότι λόγω της ιδιαιτερότητας
του παιδαγωγικού λειτουργήματος είναι αναγκαία η επαναφορά του εξαώρου ωραρίου εργασίας, η οποία όχι
μόνο δεν θα διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, αφού ούτως ή άλλως οι παιδαγωγοί
εργάζονταν και εργάζονται σε βάρδιες που καλύπτουν όλο το ωράριο λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών, αλλά αντίθετα θα διασφαλίσει τον παιδαγωγικό τους χαρακτήρα και θα συντελέσει στην
αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής γενικότερα.
Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να καταργήσετε την παράγραφο δδ του άρθρου 41 του Ν.
3979/2011 που αναφέρει ότι «Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40) για το μόνιμο και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφικούς
σταθμούς των Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού των κλάδων ή ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και των
συναφών κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών, βοηθών Βρεφοκόμων−Παιδοκόμων και Αδελφών Νοσοκόμων,
εφόσον ασκούν καθήκοντα των κλάδων ή των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών ή Βρεφονηπιοκόμων» και να
τροποποιήσετε την παράγραφο ε του ίδιου άρθρου αφαιρώντας το σημείο που αναφέρει την κατάργηση της
παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α ́ 284). Η ανάληψη της συγκεκριμένης νομοθετικής
πρωτοβουλίας είναι βέβαιο ότι θα ανακουφίσει τους παιδαγωγούς και θα αποτελέσει δικαίωση για τον κλάδο μας.
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι Βουλευτές που μετέχουν στην σημερινή κυβέρνηση είχαν καταθέσει ως
Βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις 29/03/2013 σχετική ερώτηση με θέμα: «Επαναφορά του
εξάωρου ωραρίου εργασίας των Παιδαγωγών Προσχολικής ηλικίας στους Παιδικούς Σταθμούς» προς το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών και το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Η ερώτηση είναι αναρτημένη στο:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/8019114.pdf.
Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι το αίτημα έχει ήδη τεθεί με επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς
από τις 30/01/2015, όπως είχε τεθεί και στους προκατόχους τους, χωρίς όμως να ικανοποιηθεί.
Η επιστολή του Σωματείου μας είναι αναρτημένη στο: https://docs.google.com/file/d/
0B1JsVZ2ZL059cUhkUmFtSTlhNXM/edit?pli=1.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                     

ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                             ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ                                                                      

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *