Χαρτογράφηση του προσωπικού των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε θέσεις διοικητικών και οικονομικών υπαλλήλων

Συνολικά, 7.670 υπάλληλοι εργάζονται στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας μας όπως προκύπτει από έγγραφο του υπουργείου Παιδείας…

Βέβαια ο αριθμός αναμένεται να μειωθεί λόγω και της διαθεσιμότητας. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι να εξετάσουμε τις ειδικότητες που έχουν οι εργαζόμενοι στα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με το μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων είναι κατά σειρά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Πατρών. Μάλιστα σε Αριστοτέλειο, Μετσόβιο και Καποδιστριακό υπηρετεί σχεδόν το 39% του συνόλου των υπαλλήλων όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί.

Από τους 7.670 υπαλλήλους οι πλειονότητα εντάσσεται στις κατηγορίες ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Με βάση την κατανομή του προσωπικού ανά επίπεδο εκπαίδευσης προκύπτει ότι το 44% είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 17% είναι οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ, ενώ επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει το 33% και μόλις το 6% είναι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στο επίπεδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης βρίσκονται περίπου 490 υπάλληλοι κυρίως στις ειδικότητες των φυλάκων, επιμελητών, εργατών, θυρωρών, κλητήρων. Ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι βρέθηκαν μέσα από την μελέτη των στοιχείων υπάλληλοι ΥΕ στις ειδικότητες των διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων οικονομικού. Οι περιπτώσεις αυτές εντοπίζονται στο ΕΚΠΑ και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα στο Καποδιστριακό υπάρχει ένας υπάλληλος της κατηγορίας οικονομικού με σύμβαση αορίστου χρόνου και ένας υπάλληλος της κατηγορίας διοικητικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εντοπίστηκε ένας υπάλληλος οικονομικού με κατηγορία εκπαίδευση ΥΕ. Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για λάθος άλλα αξίζει να αναφερθεί το όλο γεγονός γιατί οι θέσεις αυτές καλύπτονται συνήθως από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ. Επίσης άλλο ένα γεγονός που προκαλεί αίσθηση είναι ότι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε διαθεσιμότητα δεν οδηγείται κανείς υπάλληλος ΥΕ από τους 3 του πανεπιστημίου ενώ οδηγούνται σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι ΠΕ, ΔΕ,ΤΕ.

Ακολουθούν περισσότερα στοιχεία…


ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
Αριθμός υπαλλήλων
Ποσοστό επί του συνόλου
ΕΚΠΑ
1337
17,43%
ΕΜΠ
883
11,51%
ΑΠΘ
769
10,03%
Πανεπιστήμιο Πάτρας
469
6,11%
Πανεπιστήμιο Κρήτης
363
4,73%
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
307
4,00%

Όσον αφορά τις ειδικότητες και την κατηγορία εκπαίδευσης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχουμε 1.337 υπαλλήλους σε 62 ειδικότητες. Από αυτούς οι 319 είναι μόνιμοι ενώ οι αορίστου χρόνου ανέρχονται σε 1.018. Υψηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς από τους 1.337 οι 562 εντάσσονται στην κατηγορία ΠΕ και 121 ΤΕ. Αντίθετα στην κατηγορία ΔΕ εντάσσονται 566 υπάλληλοι ενώ υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι οι 88.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχουν υπάλληλοι διοικητικοί με κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ και υπάλληλος οικονομικού ΥΕ. Πρόκειται για 2 υπαλλήλους που ενώ οι υπόλοιποι εντάσσονται στις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ αυτοί ανήκουν στην ΥΕ. Με βάση τις καταργούμενες θέσεις φαίνεται ότι το Καποδιστριακό θα μείνει χωρίς φύλακες-νυχτοφύλακες καθώς καταργούνται και οι 38 θέσεις.

Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στο δεύτερο μεγαλύτερο σε αριθμό διοικητικών υπαλλήλων εκπαιδευτικό ίδρυμα οι 883 εργαζόμενοι κατανέμονται σε 59 ειδικότητες. Στο Μετσόβιο οι μόνιμοι ανέρχονται σε 159 ενώ οι υπόλοιποι είναι αορίστου χρόνου. ΠΕ είναι οι 415, ΤΕ είναι 78 υπάλληλοι, 319 ΔΕ και ΥΕ είναι οι 71. Στο Μετσόβιο όπως και στο Καποδιστριακό τίθεται σε διαθεσιμότητα το σύνολο των υπαλλήλων ειδικότητας φύλακας-νυχτοφύλακας. Επίσης στο Μετσόβιο μπαίνουν στη διαθεσιμότητα και όλοι οι υπάλληλοι γραφείου καθώς και το προσωπικό Η/Υ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Στο τρίτο σε αριθμό διοικητικών υπαλλήλων ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι 769 υπάλληλοι κατανέμονται σε 47 ειδικότητες. Οι μόνιμοι είναι 314 και οι ΙΔΑΧ είναι οι υπόλοιποι 455. Οι 456 είναι υπάλληλοι ΠΕ ενώ οι ΤΕ ανέρχονται σε 89. Υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι μόνο οι 35 από τους 769 και ΔΕ οι 226. Και στην περίπτωση του ΑΠΘ σε διαθεσιμότητα μπαίνουν όλοι οι φύλακες-νυχτοφύλακες.

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Όσον αφορά τους 442 υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Πάτρας οι 296 έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου ενώ οι μόνιμοι είναι 146. Οι 176 σε σύνολο 442 είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων και οι 55 απόφοιτοι των ΤΕΙ. Οι 182 είναι απόφοιτοι λυκείου και 29 είναι απόφοιτοι γυμνασίου (ΥΕ). Οι υπάλληλοι κατανέμονται σε 54 ειδικότητες. Το σύνολο των υπαλλήλων ειδικότητας φύλακας-νυχτοφύλακας θα τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο 6ο σε αριθμό υπαλλήλων πανεπιστήμιο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι μόνο 3 σε σύνολο 307 ενώ οι απόφοιτοι ΑΕΙ είναι 160. Από τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένας εξ αυτών έχει την ειδικότητα οικονομικού υπαλλήλου γεγονός που προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Άλλη μια πρωτοτυπία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί το γεγονός ότι κανείς υπάλληλος ΥΕ δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα σε αντίθεση με τους υπαλλήλους άλλων κατηγοριών εκπαίδευσης όπως η ΠΕ.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συνολικά 363 υπαλλήλους αριθμεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης που κατανέμονται σε 43 ειδικότητες. Από αυτούς οι 175 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ενώ οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ ανέρχονται σε 19. Στους 35 ανέρχονται οι υπάλληλοι ΤΕ και 124 οι ΔΕ. Και στο πανεπιστήμιο Κρήτης οδηγούνται σε διαθεσιμότητα όλοι οι υπάλληλοι της κατηγορίας φύλακες.
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Υπάλληλος ΥΕ για θέση διοικητικού

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργείου ότι υπάρχουν 6 κενά. Τα 2 αφορούν την ειδικότητα οικονομικού-λογιστικού και τα 4 την ειδικότητα διοικητικού. Ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι 4 θέσεις διοικητικού θα καλυφθούν από 3 υπαλλήλους ΔΕ άλλα και από ένα υπάλληλο Υ.Ε

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

newsbeast.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *