Τελευταία Νέα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Γράφει ο Βαγγέλης Μπλάτζος

Η σύγχρονη λειτουργία της αιρετής πλέον αυτοδιοίκησης, η ψήφιση του νομοσχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, και η προσπάθεια μείωσης των ανισοτήτων αναγκαιούν την υιοθέτηση καινοτόμων λογικών και συγχρόνων πρακτικών στο τρόπο άσκησης της εξουσίας και λήψης των αποφάσεων.

Η αιρετή αυτοδιοίκηση απαλλαγμένη νομοθετικά από την καθεστωτική και πελατειακή λογική εξάρτησης του συγκεντρωτικού μοντέλου διακυβέρνησης του τόπου , επαναπροσδιορίζει το θεσμό της φιλοδοξώντας:

Για αμεσότητα στη διεκπεραίωση των αιτημάτων από τους δημότες, και….
διαφάνεια στις συναλλαγές

Στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών(100% χρηματοδότηση) πού ο σχεδιασμός τους εντάσσεται τόσο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όσο και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και σε τομείς όπως :

Αστική Ανάπτυξη και Υποδομές( οδοποιίες, δίκτυα ύδρευσης, έργα ανάπλασης πλατειών, εγγυοβελτικά έργα )

Περιβάλλον(Έργα διαχείρισης αποβλήτων και αποκατάστασης εδάφους, προγράμματα ανακύκλωσης, ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων )

Τουρισμός – Πολιτισμός,( Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς. Αποκατάσταση μνημείων, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων δημιουργία Πνευματικού Πολιτισμικού Πάρκου)

Προώθηση στην Απασχόληση ( ενημέρωση προγραμμάτων κατάρτισης , ίσων ευκαιριών και επαναπροώθησης στην απασχόληση)

Πληροφορική κλπ(ψηφιακές υπηρεσίες και για τον πολίτη και επιχειρήσεις και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου)

Υγεία ( δημιουργία συγχρόνων δομών προστασίας και φύλαξης ηλικιωμένων, δομών στήριξης και περίθαλψης μονογονειακών ατόμων σε συνεργασία με υπηρεσίες της πολιτείας και φορείς για αντιμετώπιση του προβλήματος και ομαλή επαναφορά στην κοινωνία

Στην ρεαλιστική χάραξη του δικού της οδικού χάρτη της ανάπτυξης. Οδικός χάρτης, που θα συγκεκριμενοποιεί κατηγορίες και δράσεις διεκδικώντας και εκταμιεύοντας κονδύλια , αναπτύσσοντας καινοτόμα την περιοχή. Είναι κοινωνικά επιτακτική η ανάγκη της δημιουργίας βιώσιμών επιχειρήσεων αναπτύσσοντας μια επιχειρηματικότητα διαφορετικού τύπου, μια επιχειρηματικότητα που να συνθέτει και να ανταποδίδει, μια επιχειρηματικότητα που δεν θα βασίζεται στο παρωχημένο μοντέλο που έχουμε συνηθίσει(επιχειρηματικότητα με κοινωνική διάσταση από σύγχρονους δήμους)Η νέα επιχειρηματικότητα δημιουργεί οφέλη για την περιοχή αξιοποιώντας ορθολογικά τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Το φυσικό περιβάλλον και η φιλική και εναλλακτικού τύπου αξιοποίηση του είναι αναπτυξιακός μονόδρομος με αειφόρα προσέγγιση ανθρωποκεντρική τύπου . Η πράσινη ανάπτυξη και η ποικίλες μορφές της ( φωτοβλταικά-ηλιοθεριμικά πάρκα, βιομάζα) αλλά και η δημιουργία δομών κοινωνικής πρόνοιας, προπονητικών αθλητικών κέντρων, κέντρων τουρισμού υγείας, γηροκομείων, διαγνωστικών κέντρων υψηλής τεχνολογίας έχουν αναφορά το άριστο κλίμα της και τις θετικές επιπτώσεις του στον άνθρωπο. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών με χαρακτηριστικά φιλικά προς το περιβάλλον, ο καινοτόμος και ανταγωνιστικός χαρακτήρας τους προδιαγράφουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τις θετικές επιπτώσεις τους στην οικονομία του τόπου. Ο νομοθέτης επαναπροσδιόρισε, αποτρέποντας τις κρατικές αγκυλώσεις και πελατειακές εξαρτήσεις , τα κριτήρια βιωσιμότητας των νέων δήμων τεκμηριώνοντας και αναπτυξιακά την δημιουργική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Οι νεοσύστατοι δήμοι και οι δομές του δύναται να συμμετέχουν σε επενδυτικά σχήματα με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη, την μείωση των ανισοτήτων , την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, αναπτύσσοντας την δημιουργική δράση και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής .

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής αποτελούν από μόνα τους ξεχωριστή δράση όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση, ο πρωτογενής τομέας.

Η εικόνα μιας πατρίδας να ερίζουν ξένες και εγχώριες δυνάμεις για την συνεχιζόμενη ύφεση και την μη ανάπτυξη καταστούν αναγκαία την υιοθέτηση του αναπτυξιακού επαναπροσδιορισμού των περιοχών.

Η πλούσια παράδοσης κάθε μεριάς της ΕΛΛΑΔΟΣ , η ανάδειξη και συνολική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς θα συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου προσελκύοντας ομάδες πληθυσμού με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο και οικονομική αυτοτέλεια.

Ο διευρυμένοι Καλλικράτιοι Δήμοι αξιοποιώντας ευκαιρίες και χρηματοδοτικά εργαλεία

Επιτυγχάνει την αύξηση εισοδημάτων, συμμετέχοντας σε κοινά επενδυτικά σχήματα με τις δομές του( αναπτυξιακές εταιρείες) ,με την χρήση φωτοβολταικών σε στέγες δημοτικών κτιρίων ή σε εκτάσεις γης που ανήκουν στην κυριότητα του δίχως την αλλοίωση του χαρακτήρα της περιοχής. Οικονομικό αποτέλεσμα δύναται να επιτευχθεί και με την χρήση των συμβάσεων παραχώρησης σε ιδιώτες επενδυτές και την εισφορά στο ταμείο του δήμου των αντισταθμιστικών οφελών τους . Ο μη κορεσμός του δικτύου διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας(ΔΕΗ) , το συγκριτικό πλεονέκτημα της υψηλής ηλιοφάνειας στην ΕΛΛΑΔΑ , η δυνατότητα αγοράς της παραγόμενης ενέργειας από το κράτος σε προνομιακή τιμή και το κλειστό συμβόλαιο αυτής απασχολούν θετικά τα εταιρικά σχήματα που θέλουν να επενδύσουν σε δράση περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα έχοντας εξασφαλίσει εγγυημένο και σταθερό εισόδημα . Η σιγουριά του κινήτρου της πράσινης ανάπτυξης (φωτοβολταικά συστήματα ενέργειας) θα παρακινήσει δημότες της περιοχής για την δημιουργία προσθετού για αυτούς εισοδήματος, αναπτύσσοντας νέα επαγγέλματα και ενισχύοντας την τοπική απασχόληση ( θέσεις εργασίας) . Το νέο επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και η ψήφιση του νομοσχέδιου για μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίησης των δράσεων πράσινης ανάπτυξης , η οικονομική από το κράτος στενότητα στην μεταφορά κονδυλίων για την τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να αποτελέσουν χρυσή ευκαιρία για πραγματική ανάπτυξη. Η ουσιαστική λειτουργιά του τμήματος προγραμματισμού και η αξιοποίηση των σημαντικών ευκαιριών και χρηματοδοτικών ενισχύσεων δημιουργεί μια άλλου τύπου αυτοδιοίκηση, στοχευόμενη, ανταποδοτική, ρεαλιστική έχοντας σχέδιο και παραγόμενα για τον τόπο και τον πολίτη οφέλη.

Ενισχύει την επισκεψιμότητα επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ομορφιές περιοχής(, ιστορία ,λαογραφία, ήθη, έθιμα και παραδοσιακά προϊόντα) με τη δημιουργία δομών αρχειοφυλακείων, μουσείων ,και θεματικών πάρκων, εργαστηρίων παραδοσιακών προϊόντων ονομασίας προέλευσης , υλοποιώντας παράλληλα καινοτόμες δράσεις ανάδειξης και προβολής του δήμου κάνοντας έγκυρη χρήση των στοχευόμενων επενδυτικών εργαλείων (ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ) όπως λόγου χάρη:

Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού

Συνεργασίες με τουριστικούς πράκτορες

Ενημερώνει στοχευόμενα ¨έγκυρα και υπεύθυνα τους κατοίκους και επαγγελματίες για τις δυνατότητες ενίσχυσης από το κράτος των δημιουργικών τους δράσεων και μείωσης του κόστους των προσφερόμενων δαπανών ανάλογα με την χρονική συγκυρία και τις παροχές του προγράμματος( Πχ εξοικονομώ κατ οίκον, , προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, χαμηλότοκα δάνεια, προγράμματα ΟΠΠΑΧ και πολλά άλλα ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ) .

Η ολοκλήρωση των υποδομών συντέλεσε στην σμίκρυνση του γεωγραφικού χάρτη από την υπόλοιπη ΕΛΛΑΔΑ και στην άρση των αρνητικών προοπτικών που προκαλούσε η αναπτυξιακή αυτή απομόνωση .Η μείωση των αποστάσεων και η δυνατότητα σύνδεσης με το αστικό κέντρο) , σε συνάρτηση ση με το ¨άριστο κλίμα της ΑΤΤΙΚΗΣ καθώς η ένταξη για πρώτη φορά στα επενδυτικά κίνητρα της πολιτείας κάνουν ελκυστική την ίδρυση σύγχρονων μονάδων διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποκατάστασης υγείας , γηροκομείων , πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη για την κοινωνία και οικονομία καλύπτοντας ταυτόχρονα σημαντικό μέρος των αναγκών της περιοχής . Ο δήμος μπαίνει στο επίκεντρο των εξελίξεων, αναπτύσσοντας για αυτόν σημαντικά οφέλη. Με τις δυνατότητες ο νομοθέτης ορίζει και την συμμετοχή των δομών του σε βιώσιμα επενδυτικά εγχειρήματα με σύγχρονο τρόπο μπορεί να αποτελέσει ρυθμιστικό παράγοντα δημιουργίας πρόσθετων εισοδημάτων, πραγματικής ανάπτυξης κάνοντας ελκυστικό το περιβάλλον για την προσέλκυση κερδοφόρων και ανταποδοτικών επενδύσεων.

Ο νέος επενδυτικός νόμος και η δυνατότητα μετατροπής κτιρίων που ανήκουν στην κυριότητα του σε κτίρια πολιτισμικού ενδιαφέροντος, την δυνατότητα ουσιαστικής στέγασης και ανάδειξης του πολιτισμικού προϊόντος κάνοντας χρήση της μεγάλης αξίας που διαθέτει προσδίδοντας στο δήμο και στους πολίτες οφέλη

Η υλοποίηση των ανωτέρω επενδυτικών εργαλείων και η αποκωδικοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των περιοχών επανατοποθετεί το ρόλο της αυτοδιοίκησης. Οι οικονομικές επιπτώσεις των παραγωγικών επενδύσεων(αύξηση τοπικού εισοδήματος) ενισχύουν εισοδηματικά , πρώτιστα( και όχι μόνο) την ευρύτερη δημοτική περιοχή. Η κατάθεση πλήρων/τεκμηριωμένων επενδυτικών εργαλείων, η ολοκλήρωση των ενεργειών υλοποίησης με τις δαπάνες κατάθεσης τους προϋπολογίζονται, αποτυπώνονται και «αναφέρονται» οικονομικά στην σωστή εφαρμογή του Νόμου για τις Α.Π.Ε. (3851/2010 ΦΕΚ 85Α’/4.6.2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», την δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολημάτων κατόπτρων στις στέγες των δημοτικών κτιρίων και την προνομιακή τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ και την εγγραφή των κερδών που απορρέουν από την ενέργεια αυτή στους ισολογισμούς τους*.

Η εκχώρηση των συμβάσεων υλοποίησης στα τραπεζικά ιδρύματα( ευχέρεια σε δανεισμό για αγορά Φ/Β), δίνει στις δημοτικές αρχές την δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών προμήθειας του απαραίτητου για την εγκατάσταση εξοπλισμού, έτσι ώστε καλύπτοντας τις αναγκαίες μελετητικές πιστώσεις, να μπορούν να σχεδιάσουν ρεαλιστικά το μέλλον μέσα από στοχευόμενες δράσεις δίχως περαιτέρω επιβάρυνση του προϋπολογισμού του δήμου στις αναγκαίες δαπάνες κατάθεσης των αναπτυξιακών του εργαλείων ( επενδυτικά προγράμματα)

Κλείνοντας την αρχική εκτίμηση βασισμένοι σε συγκεκριμένες παραδοχές για τον ουσιαστικό ρόλο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στην συγκράτηση του πληθυσμού, την διατήρηση της κοινωνική συνοχής, την μείωση των ανισοτήτων , την δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας παραθέτουμε το παραδείγματα της κοινότητας της ΑΝΑΒΡΑΣ-επονομαζόμενο ως θαύμα της Ανάβρας , του ψηφιακού δήμου των Τρικάλων e-trikala και δεύτερου δήμου ανά την ΕΥΡΩΠΗ βραβευμένου δήμου σε ποιότητα ζωής, ανταγωνιστικότητα και υπηρεσίας και δήμο Αρχανών του νομού Ηράκλειου.

«Το μυστικό της επιτυχίας», όλων αυτών είναι η αγάπη του τόπο του, ο σωστός σχεδιασμός και η αξιοποίηση και διάχυση των ευεργετημάτων στους δημότες και την περιοχή κάθε ευκαιρίας που παρέχουν τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα» .

*ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΗ

Έχοντας ως δεδοµένο ότι η τιµή πώλησης ανά κιλοβάτ τον Αύγουστο του 2011 είναι 0,39€ για να υπολογίσουμε τα προσδοκώμενα έσοδα θα πρέπει να γνωρίζουμε τον συντελεστή απόδοσης. Για την περιοχή της Αττικής ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα παράγει κατά µέσο όρο1500KWh ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ

Εδώ θα πρἐπει να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω αποδόσεις έχουν υπολογιστεί πολύ συντηρητικά. Από τα µέχρι τώρα φωτοβολταϊκά πάρκα που έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί ότι η απόδοση είναι αυξηµένη κατά 15-20%, οπότε και τα έσοδα θα είναι αυξημένα αναλόγως. Στο παράδειγµα µας θα υπολογίσουµε µε µικρότερο ποσοστό δηλαδή στις 1600KWh

ήτοι:

Προσδοκώµενα Έσοδα = Tιµή Χ Απόδοση Χ Εγκατεστηµένο Κιλοβάτ
Προσδοκώµενα Έσοδα = 0,39 X 1600 X 100KW= 62.400€

http://logia-starata.blogspot.com/

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *