Εἶμαι ῥατσίστρια!

Εἶμαι πράγματι ῥατσίστρια!
Άλλά ἔναντι ποίας ῥάτσας;
Θὰ σᾶς πῶ.
Εἶμαι ῥατσίστρια κατὰ ἐκείνης τῆς ῥάτσας ποὺ ἀποσιωοπᾶ τὶς ἀλήθειες.
Κατὰ ἐκείνων ποὺ
ἐκμεταλλεύονται τὸν ἄνθρωπο ἐξαθλιώνοντάς τον.
Κατὰ κάθε μορφῆς ὑβριστῶν ποὺ ἀναπαράγουν τὴν Ὕβριν καὶ τὴν μικρότητα!
Κατὰ κάθε προσώπου ποὺ βιάζει, εἶτε ἐντέχνως, στὰ κρυφά,  εἶτε ἀπροκαλύπτως, θρασύτατα καὶ δημοσίως.
Κατὰ αὐτῶν ποὺ μᾶς λοβοτομοῦν!
Κατὰ αὐτῶν ποὺ παίζουν θρασύτατα μὲ τὴν νοημοσύνη μας.
Κατὰ ὅλων τῶν ΛΑΘΡΟεξουσιαστῶν, κάθε χρώματος, κάθε θρησκείας καὶ κάθε μεριᾶς τοῦ πλανήτου.
Εἶμαι ῥατσίστρια ἀπέναντι σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ κρύβουν ἢ ἀλλοιώνουν τὸ φῶς πρὸ κειμένου νὰ ἐπικρατῇ ἡ ἡμιμάθεια καὶ ἡ ἀμάθεια.
Κατὰ ὅλων αὐτῶν ποὺ ἐδῶ κι αἰῶνες δὲν σέβονται καμμίαν ἀρχή, κανένα δίκαιον καὶ καταπατοῦν τὸν ἀδύναμον ὅπου τὸν βροῦν.
Κατὰ αὐτῶν ποὺ δημιουργοῦν γενοκτονίες!
Κατὰ αὐτῶν ποὺ ἀφήνουν στρατιὲς παιδιῶν νὰ πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πείνα!
Εἶμαι ῥατσίστρια! Καὶ κάθε ἡμέρα ποὺ κυλᾶ ὁ ῤατσισμός μου μεγαλώνει!
Στρέφεται πλέον ὄχι μόνον κατὰ αὐτῶν ποὺ ἐπινοοῦν καὶ σκαρφίζονται  κάθε λογῆς βρωμοσυμπαιγνία, ἀλλὰ καὶ κατὰ αὐτῶν ποὺ σιωποῦν ἢ συνεργοῦν συνειδητῶς, ἄλλοτε γιὰ νὰ γλυτώσουν οἱ /διιοι κι ἄλλοτε γιὰ νὰ κερδοφορήσουν.
Εἶμαι ἡ χειρότερη ῥατσίστρια ποὺ γεννήθηκε ποτὲ στὸν πλανήτη!
Ἀναζητῶ τοὺς μοχλοὺς ἐκείνους, ποὺ ὅταν θὰ τοὺς κινήσω, θὰ ἀφανισθοῦν διὰ παντὸς ἡ Ὕβρις, τὸ Σκότος καὶ τὸ Ψεῦδος ποὺ σκιάζουν καὶ ἀφανίζουν καὶ κρατοῦν φυλακισμένη  τὴν Ἀνθρωπότητα.
Θὰ τοὺς βρῶ! Δὲν μοῦ ἔχουν ἀφήσει ἄλλα περιθώρια!
Η αὐτοί, ἤ ἐγὼ πλέον! Κι ὅταν λέω ἐγώ, ἐννοῶ τὸν κάθε Ἄνθρωπο ἐπὶ τοῦ πλανήτου ποὺ ἀντιλαμβάνεται τὸ τὶ σημαίνει Ἐλευθερία, Αὐτοδιαχείρισις καὶ Αὐτοπροσδιορισμός!
Θὰ παλέψω δίπλα τους, μαζύ τους, θὰ γίνουμε Ἕνα, ὅταν ἀπαιτηθῇ, διότι δὲν μᾶς ἄφησαν ἄλλους δρόμους!
Εἶμαι ῥατσίστρια!
Τὸ χειρότερον εἶδος ῥατσισμοῦ ποὺ ἐμφανίσθηκε ποτέ!
Καὶ δὲν φθάνει αὐτό, ἀλλὰ εἶμαι τόσο ἀποφασισμένη πλέον, ποὺ γνωρίζω πὼς ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς Φϋσεως θὰ συμπράξουν πρὸ κειμένου νὰ ἱκανοποιήσουν τὸ «Πᾶθος» μου!
Διότι τὸ «Πᾶθος» μου ἐμένα εἶναι ὁ Ἔρως! Εἶναι ἡ Ἑλλάς! Εἶναι τὸ Ὅλον!
Εἴπαμε, δὲν μοῦ ἔχουν ἀφήσει περιθώρια!
Ἀκόμη κι ἐὰν καταφέρουν νὰ σταματήσουν τὸ σῶμα μου, εἶμαι πλέον παντοῦ!
Σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ πλανήτου! Κάτω ἀπὸ κάθε πέτρα! Πίσω ἀπὸ κάθε πόρτα! Σὲ κάθε κελί! Σὲ κάθε σπηλιά! Σὲ κάθε ῥυάκι! Σὲ κάθε πνοὴ ἀνέμου!
Ξέρω τὸν τρόπο, τὸν δρόμο καὶ τὸ Τέλος!
Καὶ τὸ Τέλος εἶναι ὁ ἀφανισμὸς κάθε ἴχνους αὐτῆς τῆς ῥάτσας!
Καὶ θὰ τὸ φέρω!
Φιλονόη.
Υ.Γ. 1. Θὰ καθαρίσω τὸν πλανήτη ἀπὸ τὴν Ὕβρι μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο! Αὐτὸς εἶναι ὁ ῥόλος μου! Εἶμαι ἡ Νέμεσις καὶ κάποιοι ἔχουν ἀρχίσει νὰ τρέμουν! Τὸ βλέπω στὰ μάτια τους, τὸ ὀσμίζομαι στὶς ἀνάσες τους, τὸ διακρίνω στὶς κινήσεις τους! Τὰ περιθώρια καὶ οἱ εὐκαιρίες τελείωσαν! Τώρα ἔφθασε ἡ στιγμὴ τοῦ ταμείου!
Υ.Γ.2. Αὐτὸ ποὺ θὰ πάθουν, τὸ ἔχω πεῖ  πάρα πολλὲς φορές, θὰ εἶναι τὸ χειρότερον ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συμβῇ! Οὔτε τὸ σπέρμα τους δὲν θὰ μείνῃ ἐδῶ γύρω!
Υ.Γ.3. Κάποιοι, ἀρκετοί, κι ἀπὸ τοὺς μὲν κι ἀπὸ τοὺς δέ, γνωρίζουν πὼς ὄχι μόνον δὲν εἶμαι τρελλή, ἀλλὰ καὶ πὼς αὐτὰ ποὺ γράφω εἶναι πλέον ἡ μεταφορὰ, μέσῳ ἑνὸς ἀψύχου πληκτρολογίου, μίας ἄλλης καταστάσεως, μίας ἄλλην συνθήκης, ποὺ τόσες γενεὲς πόθησαν ἀλλὰ ποὺ αὐτή ἐπὶ τέλους θὰ κερδίσῃ!  Ἔχουμε πληρώσει πολὺ ἀκριβὰ τὴν ἀνοχή μας! Τέλος ἡ ἀνοχή! Τώρα περάσαμε ἐπὶ τέλους στὴν ἀνατροπή!

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *