Μέ αὐτόν τόν σημαιοφόρο θά (ἐπανα)διεκδικήσουμε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας;

Έλληνας είναι όποιος αισθάνεται Έλληνας.
Έχω δει μεταναστόπουλα να πονούν την Ελλάδα και Ελληνόπουλα να αδιαφορούν.
Αυτή την φωτογραφία την καμαρώνω.

Προσέξτε όμως: πρόκειται για ΜΟΝΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ. Αυτό το παιδί είναι μέτοχος της ημετέρας Παιδείας (όσα προβλήματα κι αν έχει η Παιδεία μας). Μετανάστες που ενσωματώνονται στην δυτική κουλτούρα είναι ευλογία. Μεταγγίζουν νεανικό σφρίγος σε μια γηρασμένη ήπειρο. Άρα, όλη η προσοχή μας πρέπει να στραφεί στην επισήμανση αυτών που ήρθαν στην Ευρώπη για να ζήσουν με τις ευρωπαϊκές αξίες, κι αυτών που θέλουν να εξαναγκάσουν την Ευρώπη να ζήσει με τις δικές τους. Είναι δύσκολη δουλειά αλλά αναγκαία διότι ούτε κι αυτός ο διαχωρισμός είναι πάγιος. Κάποιος που έρχεται με όνειρα για να ζήσει όπως και οι Ευρωπαίοι, μπορεί να γίνει θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς κατ’ επανάληψη, και η αρχική του καλή διάθεση να μεταβληθεί σε μίσος. Και το αντίστροφο ισχύει. Οι κοινωνίες είναι ζωντανοί οργανισμοί. Αλλάζουν. Αναπτύσσονται, αρρωσταίνουν, γίνονται καλά ή μπορεί και να πεθάνουν. Η ζωή ευνοεί όσους προσαρμόζονται.
Θᾶνος Τζήμερος
 Ἀπάντησις:
 α. Ἐγὼ εἶμαι φιλοκινέζος. ΠΟνάω τὴν (παλαιά) Κίνα, θρησκεύομαι στὸ τέμενος τοῦ Θεοῦ Οὐρανοῦ (βοήθειά μας), θέλω νὰ ζῷ κινεζικά, μοῦ ἀρέσουν τὰ κορίτσια ποὺ ἐπιστημονικὰ σερβίρουν τσάι καὶ ἡ ἐκλεκτὴ σάλτσα ἀπὸ κάμπιες πεύκου, ὅμως ἐπειδὴ ἔχω ἄλλη φυλετικὴ ἰδιοσυστασί ΔΕΝ δύναμαι οὔτε νὰ συνεχίσῳ τὸν κινεζικὸ πολιτισμό, οὔτε καὶ καλά-καλὰ νὰ τὸν καταλάβῳ (π.χ. ὧρες ὧρες αἰσθάνομαι ἀπέχθεια γιὰ τὶς τσοῦχτρες τουρσί)!!!
 β. Τώρα γιὰ μετοχὴ στὴν ἑλληνικὴ παιδεία, ἄς ἤμαστε σοβαροί… Στὴν Ἑλληνικὴ παιδεία ΔΕΝ συμμετέχει ΟΥΔΕΙΣ!!!- ΝΑΙ, ΟΥΔΕΙΣ – σήμερα. Οὔτε ὁ κύριος Τζήμερος, οὔτε ἐγώ, οὔτε ἐσὺ (ἐκτὸς ἄν ὁ κύριος Τζήμερος ἐννοῇ ὡς ἑλληνικὴ παιδεία αὐτὰ ποὺ σήμερα στὰ γυμνάσια διδάσκονται οἱ νέοι: ἀντιεξουσιασμό, «σπᾶστα ὅλα», ἀλκοολισμό, τσιγαριλίκι καὶ ἐκπόρνευσιν)!!! Ἁπλῶς ἐπεὶ δὴ ἐσὺ εἶσαι Ἕλλην στὸ DNA καὶ σὲ ἐσέναν ἔριξε ὁ κόσμος τῶν ἰδεῶν τὸ πακέττο «Ἑλληνικὸς πολιτισμός», εἶναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ νὰ ἐκπαιδευθῇς νὰ τὸν κατανοήσῃς κάπως!!! Βάζουμε τὸν πῆχυ, ἐμεῖς ποὺ μιλᾶμε γιὰ φυλετισμό, πολὺ πολὺ χαμηλά!!! Αὐτοὶ ποὺ ὁμιλοῦν γιὰ παιδεία τὸν βάζουν τόσο ὑψηλά, ποὺ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ οὐδείς, οὔτε κι ἐὰν ζοῦσε ὁ Γεώργιος  Μιστριώτης!!!
 γ. Λοιπόν, ὁ νέγρος νὰ πάῃ στὸν τόπο του. Ἄντὲ μὲ τὸ καλό… Κι ἄν ὁ τόπος του δυσπραγῇ καὶ μᾶς ἀγαπᾷ, εὐχαρίστως νὰ στείλουμε Ἕλληνα ἁρμοστῆ, νὰ τοὺς βάλη σὲ δρόμο!!! Αὐτὸ μπορεῖ νὰ  κάνῃ γιὰ τὴν Ζιμπάμπουε ὁ Ἐλληνισμός!!! Καὶ ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη μικρολεπτομέρεια: Ἡ διεθνῆς ἀμοιβαιότης:
 Μὲ καννιβαλικὴ βαρβαρότητα ἔδιωξε τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Ζιμπάμπουε ὁ κύριος Μουγκαμπέ, μὲ τὴν κραυγή: «θὰ φᾶμε τὰ παιδιά σας»!!! (Εἶναι πολιτισμένος, ὅπως ἐσεῖς. Τρώει μόνον κρέατα γάλακτος!!!) Καὶ τώρα θέλει νὰ ἐποικίσῃ τὴν Ἑλλάδα!!!! Κατάλαβε κι αὐτὸς τὶ ἤμεθα καὶ ὅτι ὁ τελευταῖος, ὁ νεγρίδης, μᾶς πιάνει Κώτσους!!! Ἔχει καὶ συνέχεια εὐτράπελη τὸ θέμα!!! Μὲ τὴν σημαία καὶ αὐτὸν τὸν σημαιοφόφο ἐπὶ κεφαλῆς θὰ διεκδικήσουμε ἀπὸ τὸν κύριο Γκρούεφσκυ τὸ «ὄνομα τῆς Μακεδονίας»!!!
 Παναγιώτης Μαρίνης
 Γιὰ τὴν …«πετριά» ποὺ ἔχει ὁ Τζήμερος, μὲ τὴν πολυπολιτισμικότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀφοσίωσίν του στὴν ἀτζέντα τῆς Νέας Τάξεως, ἔχουμε καταπιαστεῖ ἀρκετά. Ἀξία δίνουμε σὲ κάθε τέτοιον τύπο ὅταν ἀσχολούμεθα μαζύ του… Τὸ θέμα ὅμως εἶναι ἀλλοῦ… Εἶναι στὴν φράσιν του ποὺ ἀφορᾶ στοὺς μετέχοντες τῆς  ἑλληνικῆς παιδείας. Φράσις ποὺ παραπέμπει στὸν Ἰσοκράτη καὶ στὰ ψεῦδη ποὺ διαδίδονται εἰς βάρος τῆς Πατρῖδος μας. Ψεῦδη ποὺ βασίζονται σὲ παραποίησιν τοῦ λόγου του, γιὰ τὸ ποιοὶ εἶναι Ἕλληνες.
 Λοιπὸν Τζήμερε… Γιὰ νὰ μαθαίνῃς, ἐφ΄ ὅσον ἡ «ἑλληνικὴ παιδεία» στὴν ὁποίαν ἀναφέρεσαι, ΔΕΝ ὑφίσταται, διότι ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα ἀπαιδείας παράγει γενιτσάρους καὶ …Τζήμερους. Ἔλα λοιπὸν «καλό μου» νὰ μαθαίνῃς. Γράφει ὁ Ἰσοκράτης:

«…τοσοῦτον δ’ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ’ οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασι, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας…».
Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸς, τὰ «ῥατσιστικά» του ἀποσπάσματα!
 Φαντάζομαι πὼς πρόλαβες νὰ λάβῃς κάτι ἀπὸ τὰ κατάλοιπα τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, πρὶν ἐκπαίσῃ ἐν τελῶς σὲ ἐπίπεδον σκουπιδιῶν,  καὶ ποὺ σήμερα ἐκθειάζεις. Φαντάζομαι πὼς μπορεῖς νὰ κατανοήσῃς τὸ τὶ ἀκριβῶς ἔλεγε ὁ Ἰσοκράτης. Ἐὰν ΔΕΝ μπορῇς, τότε ἄκου καὶ τὴν Τζιροπούλου. Γιὰ κάτι σὰν κι ἐσέναν τὰ εἶπε:

Το διαβάσαμε από το:  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/10/blog-post_1635.html#ixzz3HkDoYMnG

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *