Απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της Κομισιόν, για αγροτικές δαπάνες

Απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της Κομισιόν, για αγροτικές δαπάνεςTo Eυρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε, σήμερα, την προσφυγή της Ελλάδας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία είχε ζητηθεί η….
ακύρωση προηγούμενης απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου του 2010

σχετικά με την εξαίρεση από τη χρηματοδότηση της ΕΕ ορισμένων δαπανών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

Σε ότι αφορά το ιστορικό της υπόθεσης, προέκυψε ότι, μετά από ελέγχους στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαπίστωσαν διάφορες ελλείψεις, ιδίως ως προς τους επιτόπιους ελέγχους και ως προς τη συμφωνία προς το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχειρίσεως και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) στον τομέα του βαμβακιού, της αγροτικής ανάπτυξης και της βοήθειας στους απόρους.

Επομένως, η Επιτροπή απέκλεισε, από την κοινοτική χρηματοδότηση, όσον αφορά την Ελληνική Δημοκρατία, συνολικό ποσό 132,4 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση προβλέπει τις ακόλουθες διορθώσεις:

– Στον τομέα του βαμβακιού, στο πλαίσιο των οικονομικών ετών από το 2004 έως το 2006, επιβλήθηκε διόρθωση συνολικού ύψους 105,4 εκατ. ευρώ, λόγω ελλείψεων του συστήματος ελέγχου, του ελέγχου των εκτάσεων των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και λόγω της υπερβάσεως των ποσοτήτων που επέτρεπε η σχετική ρύθμιση.

– Στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οικονομικών ετών 2005 και 2006, επιβλήθηκε διόρθωση συνολικού ποσού 18,5 εκατ. ευρώ, για τις δαπάνες που είχαν δηλωθεί για μέτρα αγροτικής ανάπτυξης σχετικά με τις επιφάνειες (μειονεκτικές ζώνες, γεωργοπεριβάλλον και αναδάσωση γεωργικής γης), λόγω συνεχιζόμενων ελλείψεων του ΟΣΔΕ, ελλείψεων στις εκθέσεις ελέγχου και καθυστερήσεων στη διενέργεια επιτοπίων ελέγχων.

– Στον τομέα της βοήθειας στους απόρους, στο πλαίσιο των οικονομικών ετών 2005 έως 2007, επιβλήθηκε μια διόρθωση συνολικού ποσού 8,3 εκατ. ευρώ, λόγω εκπρόθεσμης απόσυρσης αποθεμάτων παρεμβάσεως και καθυστερημένης διανομής τροφίμων.

Στην προσφυγή της, η Ελλάδα ζήτησε την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.

Ωστόσο, στη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν στήριξε τα επιχειρήματά της με στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός αξιόπιστου και λειτουργικού συστήματος ελέγχου και, κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε πλάνη, απορρίπτοντας ένα μέρος των δαπανών λόγω των διαπιστωθεισών ελλείψεων του συστήματος ελέγχου.

Διάφοροι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής αποκάλυψαν σοβαρές και συνεχείς αδυναμίες στη λειτουργία του ΟΣΔΕ στην Ελλάδα οι οποίες είχαν αντίκτυπο στις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με τα ανά περιοχή μέτρα, καθώς οι πληρωμές για τα εν λόγω στηριζόμενα στην έκταση μέτρα πραγματοποιούνταν βάσει των ελέγχων.

Η Επιτροπή συνήγαγε ότι η αναγνώριση των αγροτεμαχίων στο πλαίσιο των αιτήσεων ενισχύσεως ήταν ανεπαρκής, καθόσον δεν ήταν ακριβής και ατομική και βασίμως απέρριψε τις σχετικές δαπάνες ως μη επιλέξιμες, διότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν απέδειξε την ύπαρξη αξιόπιστου και λειτουργικού συστήματος ελέγχων.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *