Οι μονοπωλητες της Αληθειας προμαχωνας της Παραχαρξεως της Ιστοριας;

“ Ἄλλη μία φορά συγχαρητήρια. Οἱ στρατευμένοι
βαμμένοι…
κομμουνιστές «φυτευμένοι» σύμφωνα μέ –
γνωστό πλέον– σχέδιο τοῦ ΚΚΕ (κατ’ ἐντολήν) σέ
ἐπιλεγμένα ΜΜΕ, μέ ἐπιθετική τακτική μετά τήν
μεταπολίτευση, κάνουν ἄριστα την δουλειά τους. Τά
παραδείγματα καθημερινά καί ἄπειρα μέ ἰδιαίτερη ἔξαρση
τίς ἐπετειακές ἡμέρες καί τό πρόσχημα τῆς «ἱστορικῆς
ἀναδρομῆς». “

Αξιζει να διαβαστε το συνοπτικο και τοσο
αληθινα τραγικο αρθρο του κου
Τηλεμαχου Μαράτου.
Ιασων
Εστια 01 11 2014
Παρανοϊκή ἐμμονή
Γράφει ὁ Τηλέμαχος Μαρᾶτος

Δέν ξέρω ἄν ἔχουν ὑποπτευθεῖ οἱ ἰνστρούχτορες πού κατασκευάζουν, συνεχῶς, τά διάφορα
«ντοκυμανταίρ», πάντοτε τά ἴδια, πού πειθήνια προβάλλει ἡ κρατική τηλεόρασις μέ κάθε ἀφορμή (ἤ
πρόφαση), σάν νά ἦταν τραγούδια τῆς Βέμπο, πόσο ἀνιαρά εἶναι. Δέν βαρεθήκανε πιά νά βλέπουν, γιά
χιλιοστή φορά, τήν ἔφιππη ἐλαφρά ταξιαρχία τοῦ Ἄρη νά ἐπελαύνει μέσα στά χιόνια στήν ἐπέτειο τοῦ
Ἔπους τῆς Ἀλβανίας – ὅταν στήν πραγματικότητα, χρόνια μετά, ἡ ἐπέλασις αὐτή σκορποῦσε τρόμο
στούς κατοίκους τῆς ὑπαίθρου πού γνώριζαν τίς σφαγές πού προμήνυε;
Παραδοσιακά πλέον, εἴχαμε συνηθίσει νά βλέπουμε στήν ΕΡΤ τήν κομμουνιστική προπαγάνδα,
χοντροκομμένη γιά τούς ἠλιθίους, ἤ πιό ὕπουλη γιά τούς δῆθεν ἀντικειμενικούς, ἀλλά πάντοτε σέ
ἀπαρέγκλιτη προσήλωση στην «γραμμή» τῆς KGB τοῦ ΚΚΣΕ γιά τήν συστηματική διάβρωση καί
ἀλλοίωση τῆς Ἱστορίας. Σκοπός ἦταν, καί εἶναι, ἡ καθιέρωσις τῆς κομμουνιστικῆς ἀπόψεως – ἀπολύτως
ψευδής ἀλλά σύμφωνη μέ τό κομματικό συμφέρον.
Ὁ σκοπός αὐτός ἐπετεύχθη. Ἄλλη μία φορά συγχαρητήρια. Οἱ στρατευμένοι βαμμένοι κομμουνιστές
«φυτευμένοι» σύμφωνα μέ –γνωστό πλέον– σχέδιο τοῦ ΚΚΕ (κατ’ ἐντολήν) σέ ἐπιλεγμένα ΜΜΕ, μέ
ἐπιθετική τακτική μετά τήν μεταπολίτευση, κάνουν ἄριστα την δουλειά τους. Τά παραδείγματα
καθημερινά καί ἄπειρα μέ ἰδιαίτερη ἔξαρση τίς ἐπετειακές ἡμέρες καί τό πρόσχημα τῆς «ἱστορικῆς
ἀναδρομῆς».

(Τό ὕπουλο). Εἴδαμε λοιπόν, στήν ΝΕΡΙΤ, ἀφιέρωμα στόν Ν. Καζαντζάκη. Τί τό ἀθωότερον; Πῆγε
λοιπόν στην Ρωσσία, κατ’ ἐπανάληψιν. Κάποτε, λέει, τόν ἐνόχλησε «ἡ γραφειοκρατία τοῦ Στάλιν».
Γραφειοκρατική δυσλειτουργία λοιπόν ἡ ἐξόντωσις εἴκοσι ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, ὡς συνειδητή
πολιτική ἀπόφασις, γιά την ἐπιτυχία τῆς ἀγροτικῆς πολιτικῆς. Γραφειοκρατία τά Γκουλάγκ ὅπου ἔγκυοι
πέθαιναν παγωμένες μέσα σέ καλύβες σκεπασμένες ἀπό τό χιόνι… κ.ο.κ. Κατά τά ἄλλα,
τό σπίτι του στήν Αἴγινα, ὁ Ζορμπᾶς κ.τ.λ.

(Τό κατάφωρο). Σέ ἰδιωτικό κανάλι. Ὁ κ. Γλέζος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τήν Ἑλλάδα ἀπελευθερώσαμε
ἐμεῖς. Ὅλος ὁ ἑλληνικός λαός δηλαδή μέ τήν ἐξαίρεση τοῦ Ζέρβα πού συνεργαζόταν μέ τούς Γερμανούς.
Παρέλειψε ὁ λαλίστατος ἥρως τῆς ἀντιστάσεως νά μᾶς πεῖ γιά τά δεκατρία στρατόπεδα συγκεντρώσεως
«ἀντιδραστικῶν» πού λειτουργοῦσε ὁ ΕΛΑΣ στήν Πελοπόννησο τό 1943 !! προθαλάμους τοῦ Μελιγαλᾶ,
κατά τό πρότυπο Ἄουσβιτς – Μπίρκεναου. Ὁ παρουσιαστής ὑπερθεμάτιζε, ὀνομάζοντας τά «Τάγματα
Ἀσφαλείας» «γερμανοτσολιάδες» καί «Ράλληδες» παραβλέποντας ὅτι τό 1943 ἦταν ἀστεῖο νά φαντά-
ζεται κανείς ὅτι συνεστήθησαν γιά νά βοηθήσουν τους Γερμανούς νά κερδίσουν τόν πόλεμο. Οὔτε
ἀναφορά στό …ἱστορικό ντοκυμανταίρ, τοῦ σχεδίου προσχωρήσεως στήν Ρωσσική αὐτοκρατορία, μαζί
μέ τήν Βουλγαρία, Ρουμανία, Ἀλβανία κ.ἄ. Αὐτά ὅταν τό ΚΚΕ συνυπέγραφε συμφωνία μέ τούς
Γερμανούς γιά τήν ἀνενόχλητη ἀποχώρησή τους, ἐνῶ ἐπετίθετο στόν Ζέρβα πού πολεμοῦσε τούς
Γερμανούς! Ἐνῶ δολοφονοῦσε τόν Ψαρρό καί ὁποιαδήποτε πατριωτική ὁμάδα πού δέν συμφω-
νοῦσε μέ τήν παράδοση τῆς Μακεδονίας (μέχρι τήν Λα μία) στούς Σλάβους. Σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση
τῆς Ε΄ ὁλομέλειας πού οὐδέποτε ἔχει ἀποκηρύξει.

Τά ἴδια μέ τόν Γοργοπόταμο. Διπλάσιοι οἱ ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ! Οὔτε μνεία γιά τήν ἄρνηση τοῦ Ἄρη νά
συνεργασθεῖ καί φυσικά οὔτε λόγος ὅτι ὁ μόνος Ἕλληνας πού πῆρε μέρος στήν ὁμάδα πού ἔβαλε τούς
δυναμίτες, ἦταν ὁ Θέμις Μαρῖνος, πραγματικός ἥρωας σέ ὅλες τίς μάχες ἀπό τήν Κρήτη μέχρι τήν
Ζάκυνθο, ὅπου πῆγε μέ ὑποβρύχιο, καί τόσα ἄλλα. Τόν Θέμι Μαρῖνο εἶχε συλλάβει ὁ Ἄρης καί
ἐπρόκειτο νά σκοτώσει, ἀλλά σώθηκε ὡς ἐκ θαύματος. Ἦταν μέλος τῆς Βρεταννικῆς ὁμάδος κομμάν-
τος, ὡς ἐκ τούτου …ἐχθρός. Ἄν ἦταν Ἀριστερός, θά εἶχε ἔφιππο ἀνδριάντα στήν Πλατεία Συντάγματος…
Τέλος, τό κερασάκι στήν τούρτα. Βρέθηκε δήμαρχος, πού γιά νά δείξει τό μέγεθος τῆς πολιτικῆς του
ἰδιοφυΐας, κανόνισε νά παρελαύνουν τά ἀνύποπτα παιδιά μέ τραγούδια τοῦ ΕΛΑΣ καί ρωσσική μουσική
ὑπόκρουση, σταλινικῆς ἐποχῆς. Ποῦ ἦταν ὁ ΕΛΑΣ τήν 28η Ὀκτωβρίου 1940; Τό σύμφωνο Μολότωφ-
Ρίμπεντροπ μόλις εἶχε ἑορτάσει τά πρῶτα του γενέθλια.

Ἀνώφελο βέβαια νά προσπαθεῖ νά θυμίσει κανείς σέ ἀνόητους ἀγράμματους, ἐκεῖνα πού ποτέ δέν τούς
ἔμαθαν. Δεν εἶναι ἄσκοπο ὅμως νά ζητήσει λίγη ἀνθρώπινη εὐαισθησία γιά τά συναισθήματα παιδιῶν
πού παρήλασαν με ἐμβατήρια ἐκείνων πού ἔσφαξαν –ναί ἔσφαξαν, ὄχι «ἐκτέλεσαν»– τούς παπποῦδες
τους.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *