Ο οίκος σας κ. Παπαχελά εχει πολλή ΜΠΟΧΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΑΣ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ

Μήπως ήρθε ή ώρα νά έφαρμόσουμε τα σοφά λόγια του Δημόκριτου και να άφήσουμε τη διοίκηση της χώρας σε ξένους; ΄Οπως άποδείχτηκε οί πρώην και νύν Ελληνες διοικούντες είναι ΑΝΙΚΑΝΟΙ . ( Οχι διότι το ΝΤΕΛΑΛΙ ό κ. Ρογκάκος ) αλλά δείγμα της άνικανότητάς τους είναι τα έργα τους.
Σε οποιοδήποτε δημοκρατικό κράτος αύτά τα πολιτικά εγκλήματα τιμωρούνται. Αλλά με την βοήθεια των Μ Μ Ε σε αύτή την μπανανία που λέγεται ΕΛΛΑΔΑ οχι μόνο δεν….
τιμωρούνται για τα εγκλήματα που διέπραξαν αλλά συνεχίζουν να έγκληματούν.
Πως σκεπάζεις ολα αύτά τά έγκλήματα ; Απλώς κάνεις μεγαλύτερα έγκλήματα.!!!!
Εαν έξαιρέσουμε τους δόκιμους και πολύ λίγους από τους μεγαλοδημοσιογράφους οί ύπόλοιποι είναι και αύτοί στο φαγοπότι όπως άναφέρθηκε ο Παπαδάκης στο προγραμμάτου . Τους ξέρει αλλά δεν τους ονομάζει.!!
Τις τελευταίες μέρες τα Μ Μ Ε παραμυθιάζουν ένημερώνουν για σκληρές διαπραγματεύσεις και κόκκινες γραμμές των Ελλήνων διοικούντων. Θέλουν να πιστέψουμε οτι ο κ. Στουρνάρας και ο μπάρμπα Φώτης άντιστέκονται στις προτάσεις της Τροϊκας. Τότε γιατί δεν μας το λένε οι ιδιοι ;
Οπως άναφέρθηκα και πιό πάνω το έγκλημα προσπαθείς να το σκεπάσης με μεγαλύτερο έγκλημα. Πολύ φοβάμαι οτι οι διοικούντες με όλα αύτά τα καμώματα και τις πράξεις τους * και με την βοήθεια των ελληνικών Μ Μ Ε οδηγούν την Ελλάδα εκτός Εύρώ και την Εύρωζόνη.
Γιατί ?
Απλούστατα , γιατί φεύγοντας άπό το Εύρώ και την Εύρωζόνη θα άκολουθήση ΧΑΟΣ. Τι πιό καλύτερο να σκεπάσης ολα αύτά τα έγκλήματα που εχουν διαπράξη ολα αύτά τα χρόνια ; Και άσφαλώς με τη συμμετοχή των πιό πολλών δημοσιογράφων.!!!
Ο οίκος σας κ. Παπαχελά εχει πολλή ΜΠΟΧΑ .!!!!

Peter Triantafyllos Toronto
.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *