περιβαλλοντική νομοθεσία

Η νομοθεσία για το περιβάλλον αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες του στρατηγικού προγραμματισμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο έλεγχος των αερίων του θερμοκηπίου εκτείνεται σε κάθε πεδίο δραστηριότητας της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. …
Ένας από τους στόχους που περιλαμβάνει η νομοθεσία του περιβάλλοντος είναι να βελτιωθεί η κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά την αποδοτικότητα. Ένας δεύτερος στόχος της νομοθεσίας για το περιβάλλον είναι να περιοριστούν οι ρύποι που παράγονται από τις διάφορες δραστηριότητες. Ένας τρίτος στόχος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι να αναπτυχθούν πιο ισορροπημένα συστήματα μεταφοράς και ταυτόχρονα πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης η νομοθεσία αυτή προσπαθεί να ενισχύσει τις επιχειρήσεις στο επίπεδο της υπευθυνότητας πάνω στο περιβάλλον. Τέλος ένας επιπλέον στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου πλαισίου δράσης που να ευνοεί την έρευνα και την καινοτομία πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η χρήση του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο λαμβάνει πολλές μορφές και πολλούς τρόπους: μπορεί να χρησιμοποιήσει το νερό, την τροφή, το οξυγόνο, την ενέργεια καθώς και πολλά άλλα. Όμως η χρήση του περιβάλλοντος πρέπει να γίνεται με σύνεση. Για αυτό το λόγο υπάρχει η περιβαλλοντική νομοθεσία : για να προστατεύει το περιβάλλον από την αλόγιστη χρήση. Από το περιβάλλον εξαρτάται όχι μόνο η υγεία του, αλλά και η ίδια η επιβίωση του ανθρώπου. Ήδη η Ευρώπη έχει κάνει την αρχή πάνω στην περιβαλλοντική νομοθεσία από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η περιβαλλοντικη νομοθεσια ασχολείται με την ποιότητα του αέρα της ατμόσφαιρας, με την ποιότητα των υδάτων, με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς και με τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Επίσης η νομοθεσία του περιβάλλοντος ασχολείται με τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και με τον περιορισμό των ενεργειών που επιδρούν δυσμενώς στο περιβάλλον. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης η νομοθεσία αυτή εκτείνεται στο διεθνή χώρο.

περιβαλλοντική νομοθεσία

Το άρθρο της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας πάνω στο οποίο στηρίζεται περιβαλλοντικη νομοθεσία είναι το άρθρο 174. Η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη του κοινωνικού μοντέλου της Ευρώπης. Στόχος είναι αυτή η ανάπτυξη πρέπει να γίνεται με μέτρα που φτιάχνονται για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα. Κάποια μέτρα φτιάχνονται για να καλύψουν πολλούς τομείς. Κάποια άλλα μέτρα σχετίζονται με άλλους τομείς στους οποίους ασκείται η Ευρωπαϊκή πολιτική.

Μια από τις πιο σοβαρές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο άνθρωπος τα επόμενα χρόνια, και πρέπει να ρυθμιστούν από την περιβαλλοντικη νομοθεσια, θα είναι η αλλαγή στο κλίμα. Ήδη έχει αυξηθεί η θερμοκρασία, έχουν αρχίσει να λιώνουν οι πάγοι, έχουν αυξηθεί οι πλημμύρες και τα φαινόμενα ξηρασίας. Όλα αυτά μας δείχνουν οτι έχει αλλάξει το κλίμα. Η νομοθεσία η περιβαλλοντική  φτιάχτηκε για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που απειλούν τον πλανήτη και να ληφθούν μέτρα ώστε να σωθούν οι επόμενες γενιές.

Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει αρχές περιβαλλοντικής νομοθεσίας εδώ και πολλά χρόνια, ώστε να αντιμετωπίσει την αλλαγή του κλίματος. Η νομοθεσία αυτή βρίσκεται όχι μόνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Οι νόμοι για το περιβάλλον ενισχύθηκαν σημαντικά μέσα από το έκτο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε το έτος 2002 και καθόριζε ποιές θα είναι οι δράσεις της Ευρωπαϊκής κοινότητας μέχρι και το έτος του 2010. Το πρόγραμμα αυτό έδωσε μεγάλη βαρύτητα σε τέσσερις σημαντικούς τομείς δραστηριότητας: ο πρώτος τομέας δραστηριότητας είναι η αλλαγή του κλίματος. Ο δεύτερος τομέας δράσης του έκτου προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης είναι η φύση και η βιοποικιλότητα. Ο τρίτος τομέας δραστηριότητας είναι η σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον και στην υγεία. Και ο τέταρτος τομέας της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετίζεται με το πως διαχειριζόμαστε τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα.

Οι νόμοι για το περιβάλλον καθώς και η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν διατάξεις όχι μόνο για την προφύλαξη από την καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά και για τη δημιουργία της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η περιβαλλοντικη νομοθεσια περιλαμβάνει τη δημιουργία πολλών μέσων και διαδικασιών που θα βοηθήσουν ώστε η εφαρμογή της νομοθεσίας να είναι αποτελεσματική. Αυτά τα μέσα και αυτές οι διαδικασίες είναι πολλών ειδών: θεσμικές, οικονομικές και διαχειριστικές.

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *